11 kataloški broj
Metodika nastave
oblast
4 prioritet
K2 kompetencije
8 bodova

Uspešno upravljanje odeljenjem

Autor Marina Kopilović i Tatjana Todorović Koordinator seminara Anita Bačinski, datadidakta@gmail.com, 060/ 30 17 842 Realizator seminara Marina Kopilović, Zoran Perišić
 • Imate li učenike koji imaju problem sa koncentracijom i pažnjom? Ili možda one koji ne poštuju pravila ponašanja, koji su nestrpljivi, ne slušaju sagovornike i stalno im upadaju u reč?
  Imamo ih svi, zar ne?  

  Želite li da vaši učenici budu dobri timski igrači, da se dogovaraju, zajednički rešavaju probleme, da nauče da preuzimaju odgovornost i vrednuju sopstvene odluke?

  Pretpostavljamo da je vaš odgovor "da" i zato vas pozivamo na seminar Uspešno upravljanje odeljenjem na kome ćemo putem niza konkretnih, praktičnih i zanimljivih aktivnosti sa vama podeliti saznanja o tome kako pravilan izbor metoda i tehnika rada i dobra organizacija časa u velikoj meri mogu da redukuju stepen nezadovoljstva učenika i utiču na njihovo ponašanje i motivaciju za učenje.

  Ciljna grupa: nastavnici opšteobrazovnih predmeta (istorija, biologija, geografija) u osnovnoj školi

  Cilj seminara: Razvijanje svesti o potrebi podsticanja saradničkih navika u radu; sticanje znanja i veština za individualizovani pristup nastavi; osnaživanje kapaciteta nastavnika; sagledavanje kvaliteta sopstvenog rada kroz razmenu ideja.

  Broj učesnika: 30

  Trajanje: 1 dan (8 bodova)

  Više detalja pogledajte u zvaničnom Katalogu programa stručnog usavršavanja

   

  Napomena: Seminar Uspešno upravljanje odeljenjem organizuje se u saradnji sa OŠ "Stevan Sremac" iz Borče, čiji su nastavnici autori sadržaja ovog seminara i realizatori programa.

   

Marina Kopilović

Marina Kopilović

Profesor engleskog jezika i ELT Teacher Trainer

Marina Kopilović je profesor engleskog jezika i književnosti koja živi i radi u Beogradu. I pored gotovo tridesetogodišnjeg iskustva u radu sa decom različitih uzrasta, ne prestaje da eksperimentiše i isprobava nove metode i tehnike rada, a sa podjednakim entuzijazmom učestvuje na seminarima i stručnim skupovima i kao predavač, i kao slušalac.  Održala je brojne radionice i seminare za profesore engleskog jezika, ali i za profesore drugih predmeta u osnovnoj školi. Njena trenutna interesovanja usmerena su na primenu obrazovne drame u nastavi i razvijanju mehanizama praćenja napredovanja i ocenjivanja učenika.

Kao koautor dramskog projekta Razvijanje kritčkog mišljenja kroz proces dramu, dobitnik je treće nagrade na konkursu Kreativna škola 2013/2014.

Zoran Perišić

Zoran Perišić

Nastavnik razredne nastave

Zoran Perišić je profesor razredne nastave koji živi i radi u Beogradu. Voli da istražuje, pronalazi različite puteve, načine sticanja znanja i stavljanja istog u funkciju. Podstiče interesovanja učenika za različite teme i dodatno se angažuje u njihovoj realizaciji. Na časovima primenjuje inovativne nastavne tehnike, metode i oblike rada. Vodi računa o tome da struktura časa bude takva da učenici mogu da sarađuju, da razmenjuju znanja i podučavaju  jedni druge. Pri planiranju ima na umu to da interaktivnom nastavom i kooperativnim učenjem doprinosi poštovanju različitosti, uvažavanju tuđih potreba i razvijanju komunikacijskih veština.

Veruje da se najviše nauči na časovima koji su podjednako zanimljivi i nastavniku i učeniku.