Gramatika francuskog jezika

Ova pedagoška gramatika će vam pomoći da svojim učenicima, osnovcima i srednjoškolcima, na jednostavan i originalan način otkrivate kompleksan sistem francuskog jezika.

„Gramatika francuskog jezika za osnovnu školu istovremeno omogućuje učenicima osnovnih škola da gramatička pravila uoče u kontekstu manje ili više definisanih komunikativnih situacija, kao i da ih uvežbavaju kako bi unapredili svoju komunikativnu kompetenciju. Po svom pristupu, dakle, ovaj se priručnik značajno razlikuje od školskih gramatika francuskog jezika ranije objavljivanih na našem području...“

 

Izvod iz recenzije mr Ljiljane Đurić