Principi ekonomije

Dobrodošli na internet stranicu za seriju udžbenika Principi ekonomije!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za udžbenike Principi ekonomije!

 

Udžbenici Principi ekonomije namenjeni su  pre svega učenicima srednjih ekonomskih škola koji se obrazuju za profil finansijskog administratora. Rađeni su po ugledu na najpoznatije inostrane udžbenike koji se bave materijom uvoda u ekonomiju. U prvoj godini učenici se upoznaju sa mikroekonomskim, a u drugoj sa makroekonomskim pitanjima.

 

 

NIVOI

Principi ekonomije, udžbenik za 1. razred ekonomske škole

Principi ekonomije, udžbenik za 2. razred ekonomske škole

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

  • Gradivo je prezentovano na pregledan i sistematičan način
  • Savremeni pristup objašnjavanju osnovnih pojmova
  • Savremeni grafički dizajn
  • Stil pisanja je jasan, lako razumljiv i prilagođen uzrastu
  • Osnovni pojmovi objašnjeni su primerima iz svakodnevnog života
  • Definicije i ključne rečenice su izvojene i naglašene
  • Na kraju svake nastavne jedinice data su pitanja i zadaci za proveru znanja
  • Na kraju svakog poglavlja nalazi se rezime obrađenih sadržaja

 

AUTORI

Principi ekonomije 1, Đorđe Mitrović i Biljana Pešalj

Principi ekonomije 2, Đorđe Mitrović

Uštedite svoje vreme! Preuzmite gotove nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenike Principi ekonomije.

Principi ekonomije 1, planovi i pripreme ZIP (7MB)

Principi ekonomije 2, planovi i pripreme ZIP (3MB)

 

Preuzmite dodatne radne listove koji će vam olakšati realizaciju nastave!

Principi ekonomije 1, radni listovi ZIP (1MB)

Principi ekonomije 2, radni listovi ZIP (1MB)

 

Preuzmite rešenje minisitarstva prosvete o odobrenju udžbenika.

Principi ekonomije 1, rešenje ministarstva prosvete

Principi ekonomije 2, rešenje ministarstva prosvete