Računovodstvo

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Računovodstvo!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za seriju udžbenika Računovodstvo!

 

Udžbenik Računovodstvo namenjen je učenicima srednjih ekonomskih škola koji se obrazuju za profil ekonomskog tehničara. Bez obzira na to, može se koristiti i u nastavi računovodstva za druge obrazovne profile. U prvom razredu udžbenik se bavi računovodsvom privrednih društava i preduzetnika. U četvrtom razredu izučava se knjigovodstvo trgovinskih privrednih društava i banaka, kao i računovodstvena analiza, planiranje, kontrola i revizija.

NIVOI

 

 • Računovodstvo, udžbenik za 1. razred ekonomske škole, obr. profil ekonomski tehničar
 • Računovodstvo, udžbenik za 4. razred ekonomske škole, obr. profil ekonomski tehničar

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Stil pisanja je jasan, lako razumljiv i prilagođen uzrastu
 • Zbirka zadataka, koja sa udžbenikom za prvi razred čini logičku i metodološku celinu, je u potpunosti usaglašena sa udžbenikom.
 • Za ilustraciju nastavne materije u udžbeniku za prvi razred korišćeni su primeri poslovnih događaja koji su  nastali u samo jednom privrednom društvu.
 • Sadržaji udžbenika i zbirke su koncipirani tako da omoguće interaktivan rad i na časovima predavanja i na časovima vežbi, i podstaknu samostalan rad učenika kod kuće.
 • Sadržaji su primereni sposobnostima i predznanjima učenika
 • Nepoznate reči i novi pojmovi su jasno istaknuti i objašnjeni
 • Sadržaji udžbenika praćeni su brojnim primerima i funkcionalnim ilustracijama radi boljeg razumevanja i lakšeg usvajanja znanja. 
 • Udžbenik za 4. razred sadrži i dva korisna dodatka: kontni okvir za banke i kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike.
 • Sadržaji su predstavljeni pregledno što omogućava lako snalaženje
 • Sadrži raznovrsne primere koji su u funkciji boljeg razumevanja sadržaja
 • Pitanja i nalozi su povezani sa sadržajem, jasno su formulisani, precizni i realno izvodljivi
 • U potpunosti usklađen sa nastavnim planom i programom

 

AUTORI

Računovodstvo 1, udžbenik: Danica Jović

Računovodstvo 1, zbirka zadataka: Danica Jović i Jasmina Božić

Računovodstvo 4, udžbenik: Savka Vučković Milutinović i Danica Jović

Uštedite svoje vreme! Preuzmite gotove nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenike Računovodstvo.

Računovodsvo 1, planovi i pripreme ZIP (4MB)

Računovodsvo 4, planovi i pripreme ZIP (2MB)

 

Preuzmite dodatne radne listove koji će vam olakšati realizaciju nastave!

Računovodstvo 1, radni listovi ZIP (2MB)

Računovodstvo 4, radni listovi ZIP (1MB)

 

Preuzmite rešenje Ministarstva prosvete Srbije o odobrenju udžbenika.

Računovodsvo 1, Rešenje Ministarstva prosvete Srbije

Računovodsvo 4, Rešenje Ministarstva prosvete Srbije

 

Preuzmite rešenje o odobrenju udžbenika Računovodstvo 1 u Republici Srpskoj.

Računovodstvo 1, Rešenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske