Monetarna ekonomija

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Monetarna ekonomija i bankarstvo!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za udžbenike Monetarna ekonomija 3 i 4!

 

Udžbenici Monetarna ekonomija i bankarstvo namenjeni su učenicima trećeg i četvrtog razreda ekonomskih škola, obrazovnog profila ekonomski tehničar. U trećem razredu učenici se upoznaju sa  finansijskim sistemom, a u četvrtom sa bankarskim poslovanjem i bankarskim menadžmentom.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

  • Gradivo je prezentovano na pregledan i sistematičan način
  • Upoznaje učenike sa svetom finansija, novca i tržišta na jednostavan i slikovit način
  • Izbor sadržaja motiviše učenike za upoznavanje stvarnog finansijskog okruženja
  • Brojni primeri i zadaci ukazuju na vezu sadržaja sa svakodnevnim životom
  • Na kraju svake nastavne jedinice data su pitanja i zadaci za proveru znanja
  • Na kraju svakog poglavlja nalazi se rezime obrađenih sadržaja
  • Definicije i ključne rečenice su izvojene i naglašene

 

AUTORI

 

Monetarna ekonomija 3: dr Nikola Fabris

Monetarna ekonomija 4: Svetlana Popović i Vladimir Medan

Uštedite svoje vreme! Preuzmite gotove nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenike Minetarna ekonomija i bankarstvo

Monetarna ekonomija 3, planovi i pripreme ZIP (4MB)

Monetarna ekonomija 4, planovi i pripreme ZIP (3MB)

 

Preuzmite dodatne radne listove koji će vam olakšati realizaciju nastave!

Monetarna ekonomija 4, radni listovi ZIP (1MB)

 

Preuzmite rešenje Ministarstva prosvete Srbije o odobrenju udžbenika.

Monetarna ekonomija 3, Rešenje Ministarstva prosvete Srbije

Monetarna ekonomija 4, Rešenje Ministarstva prosvete Srbije

 

Preuzmite rešenje o odobrenju udžbenika Monetarna ekonomija i bankarstvo 3 u Republici Srpskoj.

Rešenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske