Preduzetništvo

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Preduzetništvo!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za udžbenik Preduzetništvo!

 

Udžbenik  Preduzetništvo namenjen je učenicima 3. i 4. razreda srednjih stručnih škola. Učenicima treba da omogući boje razumevanje ciljeva i motiva za pokretanje preduzetničkog posla i da im pomogne da definišu svoje preduzetničke ideje, da ih procene i pripreme se za praktičnu realizaciju.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

  • Upoznaje učenike sa tržištem, zakonskom regulativnom i administrativnim uslovima za pronalaženje novih mogućnosti za zadovoljavanje potreba potrošača na tržištu
  • Udžbenik predstavlja svojevrsan priručnik za izlazak na tržište i realizaciju poslovnih ideja
  • Gradivo je prezentovano na pregledan i sistematičan način
  • Udžbenik je pisan lako razumljivim i jasnim stilom  
  • Sadrži raznovrsne problemske zadatke
  • Teorija je uvek praćena primerima iz prakse

 

AUTOR

dr Svetislav Paunović

Uštedite svoje vreme! Preuzmite gotove nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenik Preduzetništvo.

Preduzetništvo, planovi i pripreme ZIP (2,5MB)

 

Preuzmite dodatne radne listove koji će vam olakšati realizaciju nastave!

Preduzetništvo, radni listovi ZIP (1,5MB)

 

Preuzmite rešenje Ministarstva prosvete Srbije o odobrenju udžbenika Preduzetništvo.

Preduzetništvo, Rešenje Ministarstva prosvete Srbije

 

Preuzmite rešenje o odobrenju udžbenika Preduzetništvo u Republici Srpskoj.

Preduzetništvo, Rešenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske