Statistika

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Statistika!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za udžbenik Statistika!

 

Udžbenik Statistika namenjen je učenicima 3. i 4. razreda srednje ekonomske škole obrazovnih profila ekonomski tehničar, komercijalista, finansijski administrator, poslovni administrator i službenik osiguranja; pravno-birotehničke škole obrazovnog profila pravni tehničar; turističko-ugostiteljske škole obrazovnog profila turistički tehničar.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Udžbenik je podeljen na dva dela - Opšta statistika i Poslovna statistika
 • Svako poglavlje sadrži pregled sadržaja i ishoda učenja
 • Gradivo je prezentovano na pregledan i sistematičan način
 • Sadrži raznovrsne numeričke primere, ilustracije, tabele, grafikone i problemske zadatke
 • Ključne reči i nepoznati pojmovi su obeleženi i objašnjeni
 • Dodatna objašnjenja, za učenike koji žele da saznaju više, data su u posebnim prozorima
 • U prvom delu udžbenika, na kraju svakog nastavnog poglavlja, date su instrukcije za izradu zadataka upotrebom programa Excel.
 • Na kraju svake nastavne jedinice data su pitanja i zadaci za proveru znanja
 • Na kraju svakog poglavlja nalazi se rezime obrađenih sadržaja
 • Postupno prikazuje načine korišćenja računara u obradi podataka
 • Definicije i ključne rečenice su izvojene i naglašene
 • Novi pojmovi se uvode postupno

 

AUTOR

Radmila Dragutinović-Mitrović

Uštedite svoje vreme! Preuzmite gotove nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenik Statistika.

Statistika 3. razred, planovi i pripreme ZIP (7MB)

Statistika 4. razred, planovi i pripreme ZIP (6MB)

 

Preuzmite dodatne radne listove koji će vam olakšati realizaciju nastave!

Statistika 3. razred, Radni listovi ZIP (2MB)

Statistika 4. razred, Radni listovi ZIP (1MB)

 

Preuzmite Rešenje Minisitarstva prosvete o odobrenju udžbenika.

Statistika, Rešenje Ministarstva prosvete