Marketing

Dobrodoši na internet stranicu udžbenika Marketing!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za udžbenik Marketing!

 

Marketing je udžbenik koji na moderan način upoznaje učenike sa osnovnim pojmovima i tendencijama u marketingu. Namenjen je učenicima četvrtog razreda srednjih ekonomskih i trgovinskih škola.

KLJUČNE KARAKTERITIKE

 

  • Gradivo je prezentovano na pregledan i sistematičan način
  • Udžbenik je pisan jasanim, lako razumljivim stilom
  • Obiluje ulustracijama, zanimljivostima, tabelama i slikama
  • Sadrži raznovrsne problemske zadatke i studije slučaja
  • Dodatna objašnjenja, za učenike koji žele da saznaju više, data su u posebnim prozorima
  • Teoriju je uvek praćena primerima iz prakse
  • Ključne reči i nepoznati pojmovi su obeleženi i objašnjeni
  • Definicije i ključne rečenice su izvojene i naglašene
  • Na kraju svake nastavne jedinice data su pitanja i zadaci za proveru znanja
  • Na kraju svakog poglavlja nalazi se rezime obrađenih sadržaja

 

AUTOR

Mirjana Gligorijević

 

Uštedite svoje vreme! Preuzmite gotove nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenik Marketing.

Marketing 4, Pripreme sa radnim listovima

 

Preuzmite rešenje minisitarstva prosvete o odobrenju udžbenika.

Marketing 4, rešenje ministarstva prosvete