Latinski jezik

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Latinski jezik!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale i resurse za udžbenik Latinski jezik!

 

Udžbenik odgovara planu i programu nastave latinskog jezika u srednjim medicinskim školama svih usmerenja.

Latinski jezik, udžbenik za 1. razred srednje medicinske škole

 

Preuzmite katalog udžbenika za medicinske škole, sa dodatnim

informacijama o udžbenicima i dodatnoj literaturi.

Katalog (PDF)

 

AUTORI

 

Javorka Vagić

Vera Marković

 

Uštedite svoje vreme! Preuzmite gotove nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenik Latinski jezik.

Latinski jezik, planovi i pripreme ZIP (3MB)

 

Preuzmite rešenje Ministarstva prosvete Srbije o odobrenju udžbenika.

Latinski jezik, Rešenje Ministarstva prosvete Srbije

 

Preuzmite rešenje o odobrenju udžbenika Latinski jezik u Republici Srpskoj.

Latinski jezik, Rešenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske