Farmakologija

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Farmakologija!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za udžbenik Farmakologija!

 

Prvo izdanje Farmakologije namenjeno je učenicima drugog i četvrtog razreda srednje medicinske škole koji se obrazuju za profile farmaceutski tehničar, medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra - tehničar, ginekološko-akušerska sestra, stomatološka sestra - tehničar i fizioterapeutski tehničar. Udžbenik obuhvata sve oblasti savremene farmakologije.

Farmakologija, udžbenik za 2. i 4. razred srednje medicinske škole

 

Preuzmite katalog udžbenika za medicinske škole, sa dodatnim

informacijama o udžbenicima i dodatnoj literaturi.

Katalog (PDF)

 

AUTORI

Zoran Todorović

Radan Stojanović

Nevena Divac

Milica Prostran

Uštedite svoje vreme! Preuzmite gotove nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenik Farmakologija.

Farmakologija, planovi i dnevne pripreme ZIP (3MB)

 

Preuzmite rešenje Minisitarstva prosvete Srbije o odobrenju udžbenika.

Farmakologija, Rešenje Ministarstva prosvete Srbije

 

Preuzmite rešenje o odobrenju udžbenika Farmakologija u Republici Srpskoj.

Farmakologija, Rešenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske