Ekonomska geografija

Dobrodošli na internet stranicu za udžbenik Ekonomska geografija!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za udžbenik Ekonomska geografija

 

Udžbenik Ekonomska geografija namenjen je učenicima ekonomskih škola koji se obrazuju za profile ekonomski, finansijski i carinski tehničar. Udžbenik prati najnovije tendencije i teorije ekonomske geografije i ekonomije, a koncipiran tako da osposobi učenike da uzročno-posledično sagledavaju pojave i procese u svom okruženju.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

  • Savremeni sadržaji i raznovrsni zadaci koncipirani su tako da osposobe učenike da pojave i procese u svom okruženju sagledavaju uzročno-posledično i stečena znanja primene u rešavanju praktičnih problema.
  • Aktuelne informacije, zanimljivosti, problemski zadaci i brojni primeri, kojima se obezbeđuje povezanost sadržaja sa praksom osmišljeni su tako da podstaknu interesovanje učenika. Napisan jasnim, lakim i razumljivim stilom.
  • Jasno definisani ishodi učenja na početku svake nastavne teme usmeravaju učenike, omogućavaju im da prate sopstveni napredak i steknu osećaj postignuća;
  • Istaknuta uputstva za učenje u okviru svake lekcije, dodatna objašnjenja za učenike koji žele da saznaju više, kratak sažetak gradiva na kraju svakog poglavlja i leksikon manje poznatih pojmova na kraju udžbenika osmišljeni su sa namerom da obezbede bolje razumevanje i lakše usvajanje gradiva.
  • Postepeno usvajanje sadržaja, od poznatog ka nepoznatom, usklađeno sa  usvajanjem znanja iz ekonomskih predmeta.
  • Inovativan koncept organizacije nastavnih tema raspoređenih u 8 poglavlja sa obiljem fotografija i funkcionalnih ilustracija.
  • Vežbe i zadaci na kraju svakog poglavlja pružaju mogućnost učenicima da provere svoje znanje.
  • Brojne šeme i dijagrami, konkretni primeri i  uputstva za tumačenje karata podstiču izgradnju funkcionalnih znanja.

 

AUTOR:

Emilija Manić

Uštedite svoje vreme! Preuzmite gotove nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenik Ekonomska geografija.

Ekonomska geografija 2 - Planovi i dnevne pripreme (ZIP 3MB)

 

Preuzmite dodatne radne listove koji će vam olakšati realizaciju nastave!

Ekonomska geografija 2 - Radni listovi uz dnevne pripreme (ZIP)

 

Preuzmite rešenje Ministarstva prosvete Srbije o odobrenju udžbenika.

Ekonomska geografija, Rešenje Ministarstva prosvete