Kancelarijsko poslovanje

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Kancelarijsko poslovanje i korespondencija!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za udžbenik Kancelarijsko poslovanje i korespondencija!

 

Udžbenik je namenjen je učenicima 1. razreda ekonomske škole, koji se obrazuju za profile ekonomski tehničar, finansijski tehničar, carinski tehničar i finansijski administrator. Sadržaj udžbenika postavljen je nešto šire, kako bi odgovarao svim navedenim profilima, a programski sadržaji su organizovani u tematske celine u skladu sa brojem časova predviđenim Nastavnim planom i programom za pomenute obrazovne profile.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

  • Kancelarija i uslovi rada u njoj prikazani su u skladu sa savremenim trendovima.
  • Sadržaji u vezi sa poslovnom korespondencijom ilustrovani su realnim primerima iz prakse.
  • Veštine komunicaranja sa poslovnim bontonom, obrađuju norme poslovnog ponašanja i različite oblike poslovne komunikacije, sa ciljem da se učenici osposobe za ostvarivanje stabilnih poslovnih odnosa i dugoročne poslovne saradnje.
  • Udžbenik sadrži i elektronski dodatak na kome se nalaze testovi za proveru znanja, zadaci za vežbanje tehnike slepog kucanja i audio zapisi za diktat, kao i primeri poslovnih situacija za koje učenici kreiraju poslovna pisma.
  • Udžbenik sadrži primere iz poslovne prakse  svetski poznatih kompanija.
  • Zahvaljujući elektronskom dodatku, obim udžbenika je značajno smanjen, a količina dodatnih vežbi, tekstova i zadataka, potrebnih za postizanje boljih rezultata, značajno je povećana.
  • Sastavni deo udžbenika je i poster sa prikazom rasporeda prstiju na tastaturi i sažetkom pravila tehnike slepog kucanja.
  • Brojni tekstovi preuzeti su sa sajta Radio-televizije Srbije čime se uporedo sa savladavanjem praktičnih veština podstiče i sticanje znanja iz opšte kulture.

 

AUTORI:

Vesna Ratkov i Anita Mladenović

Uštedite svoje vreme! Preuzmite godišnji plan i dnevne pripreme za udžbenik Kancelarijsko poslovanje i korespondencija.

 

Planovi i radni listovi za obrazovni profil Ekonomski tehničar.

Godišnji plan

Kompletne dnevne pripreme (teorija i vežbe) (ZIP)

 

Planovi i radni listovi za obrazovni profil Finansijski administrator.

Godišnji plan (FA)

Kompletne dnevne pripreme (FA)

 

Preuzmite dodatne radne listove koji će vam olakšati realizaciju nastave!

Radni listovi uz vežbe (Ekonomski tehničar)

Radni listovi uz vežbe (Finansijski administrator)

 

Preuzmite rešenje Minisitarstva prosvete o odobrenju udžbenika.

Rešenje Ministarstva prosvete Republike Srbije

Rešenje Ministarstva prosvjete Republike Srpske

 

 

Iskoristite elektronski dodatak za udžbenik Kancelarisjko poslovanje sa korespondencijom da proverite svoje znanje, vežbate tehniku slepog kucanja i kreirate poslovna pisma za različite poslovne situacije.

 

Elektronski dodatak: 

* Uputstvo za upotrebu elektronskog dodatka

* I   Organizacija savremene kancelarije

* II   Veštine komuniciranja sa poslovnim bontonom

* III   Tehnika kucanja i oblikovanja tekstova 1.deo

* III   Tehnika kucanja i oblikovanja tekstova 2. deo

* III   Tehnika kucanja i oblikovanja tekstova 3. deo

* IV   Poslovna korespondencija