Sociologija

Dobrodošli na internet stranicu za udžbenik Sociologija!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za udžbenik Sociologija.

 

Udžbenik Sociologije napisan je popularnim stilom tako da svojim sadržajima vešto "uvlači" učenike u svet sociološke nauke. Namenjen je učenicima 3. razreda srednjih stručnih škola i 4. razreda gimnazije.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE:

 

  • Osnovni sociološki pojmovi izloženi su razumljivim jezikom kako bi učenici lakše shvatili svet i društvo u kome žive.
  • Segment „Za radoznale“ namenjen je učenicima koji žele da saznaju više. Segment sadrži zanimljive informacije i upućuje učenike na dodatnu literaturu i sajtove čiji sadržaji prevazilaze okvire postojećeg programa.
  • Polazna osnova za upoznavanje sa novim temama su uvek postojeća iskustva učenika u njima poznatom okruženju porodice, škole i vršnjačkog druženja, na koja se vešto nadograđuju složenije sociološke pojave i znanja.
  • Udžbenik sadrži brojne korelacije sa drugim društvenim naukama i pojavama kao što su film i književnost, ali i opštom kulturom i  životnim temama koje su bliske učenicima.
  • Udžbenik sadrži obilje primera koji prate i ilustruju osnovni tekst.
  • Udžbenik direktno podstiče međupredmetne kompetencije i doprinosi negovanju kulture dijaloga i uvažavanju različitosti.
  • Svojim sadržajima udžbenik podstiče učenike da konstruktivno i argumentovano učestvuju u preispitivanju društvenih praksi i podučava ih da na afirmativan način izražavaju svoj identitet i poštuju drugačije kulture i tradicije.
  • Sadržaji udžbenika koncipirani su tako da podstaknu učenike na samostalno i kreativno mišljenje, a odeljak „Za razmišljanje“  služi za aktiviranje funkcionalnih znanja, odnosno primenu naučenog gradiva.
  • Pored osnovnog teksta, udžbenik sadrži i odgovarajuće strukturne komponente u vidu svojevrsnog putokaza za korišćenje ovog udžbenika.

AUTOR:

Nebojša Jovanović

Uštedite svoje vreme! Preuzmite gotove nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenik Sociologija.

Dnevne pripreme (ZIP 2MB)

Godišnji plan_Fond 74 (Word.doc)

Godišnji plan_Fond 64 (Word.doc)

 

Preuzmite rešenje Minisitarstva prosvete o odobrenju udžbenika.

Sociologija 3/4, Rešenje Ministarstva prosvete