Ustavno i privredno pravo

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Ustavno i privredno pravo!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za udžbenik Ustavno i privredno pravo.

 

Udžbenik Ustavno i privredno pravo  pisan je ne samo sa namerom da učenike upozna sa pravom, već i da ih podstakne da pravo istinski shvate i zavole. Cilj udžbenika je da podstakne učenike da bolje shvate ulogu prava u organizaciji svakodnevnog života, da primenom njegovih pravila omoguće lakšu međusobnu komunikaciju i da život učine predvidljivim i sigurnijim.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE:

  • Udžbenik je napisan lakim i razumljivim jezikom koji je primeren uzrastu učenika.
  • Udžbenik nije opterećen istorijom nastanka pojedinih instituta i njihovim značenjem u prošlim vremenima, već je baziran isključivo na pozitivnim propisima.
  • Učenici se postepeno uvode u materiju uz pomoć konkretnih primera kojima započinje svaka lekcija, a rigidni instituti ustavnog i privrednog prava objašnjeni su na pojednostavljen način.
  • Sadrži primere za diskusiju kojima se podstiče razvoj kritičkog  mišljenja kod učenika.
  • U svakom poglavlju ponuđena su dodatna objašnjenja za one koji žele da saznaju više o datim sadržajima.
  • Ključne i manje poznate reči su izvojene i objašnjene.
  • U udžbeniku su dati primeri, šeme i zadaci koji prate teorijsku raspravu o pravnim oblastima i institutima.
  • Na kraju svake nastavne jedinice data su pitanja i zadaci za proveru znanja.
  • Na kraju svakog poglavlja nalazi se rezime.

 

AUTOR:

Jelena Vukadinović

Uštedite svoje vreme! Preuzmite gotove nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenik Ustavno i privredno pravo!

Ustavno i privredno pravo, Planovi i pripreme (ZIP 1MB)

 

Preuzmite dodatne radne listove koji će vam olakšati realizaciju nastave!

Ustavno i privredno pravo, Radni listovi (ZIP)

 

Preuzmite rešenje Minisitarstva prosvete Srbije o odobrenju udžbenika.

Ustavno i privredno pravo - Rešenje Ministarstva prosvete