Istorijski atlas

Dobrodošli na internet stranicu istorijskog atlasa!

 

Istorijski atlas na plastičan način predočava učenicima prostore i okolnosti u kojima su delovale njihove omiljene istorijske ličnosti.

 

Istorijski atlas čini sastavni deo kompleta za učenje istorije, a vaše kolege, koje su imale priliku da ga vide, su ga ocenile kao najbolji školski istorijski atlas kod nas!

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

  • Sadrži više od dve stotine istorijskih karata na reljefnim podlogama
  • Moderan dizajn i lepo osmišljena grafička rešenja.
  • Mnoštvo ilustracija i fotografija istorijskih artefakata.
  • Najmoderniji školski istorijski atlas kod nas!

 

REDAKTOR:

mr Uroš Milivojević

 

RECENZENTI:

dr Nemanja Vujčić,

dr Milan Gulić

dr Snežana Božanić

dr Miroslav Pavlović

dr Nenad Ninković

dr Predrag Vajagić

Milomir Maksimović