Geografija

Udžbenik uz koji se geografija zavoli!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za seriju udžbenika geografije za osnovnu školu!

 

Serija udžbenika geografije za osnovnu školu predstavlja ozbiljan iskorak u odnosu na postojeće udžbenike jer pored dobro izbalansiranih sadržaja, na struktuiran način upućuje učenike da samostalno uče, sistematizuju znanja  i zaključuju, kroz logično povezane didaktičke elemente: od motivacionog uvoda u poglavlje, koji je tu da zagolica radoznalost, do testa i samoevaluacije na kraju poglavlja koja im pomaže da sami procene koliko su naučili.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Sažet i jasan, napisan jezikom koji je primeren uzrastu.
 • Minimalan broj nepoznatih reči. Objašnjene su na mestu gde se prvi put pojavljuju.
 • Pregledna struktura olakšava korišćenje udžbenika.
 • Slike i ilustracije su praćene nalogom koji podstiče učenike da razmisle o pojavama koje izučavaju.
 • U segmentu „Za radoznale“ opisane su brojne interesantne pojave sa ciljem da pobude radoznalost učenika i podstaknu njihovo interesovanje za Geografiju.
 • Preko 300 fotografija, crteža i šema verno ilustruju sadržaje i olakšavaju učenje.
 • Sadržaji koje učenici teže usvajaju su pojednostavljeni i dodatno pojašnjeni u odeljku „Da pojasnimo“.
 • Svaka lekcija završava pažljivo biranim zadacima za sistematizaciju i rezimiranje kojima učenik samostalno rezimira sadržaje lekcije.
 • Individualni projektni zadaci u okviru segmenta „Geokutak“ podstiču učenike da samostalno ispitaju pojave o kojima uče na času.
 • U sekciji „Ekozadatak“ učenici se podstiču da se aktivno uključe u zaštitu životne sredine.
 • Dvostrani test na kraju svakog poglavlja sa raznolikim tipovima zadataka gradiranim po težini.

 

Preuzmite katalog koji sadrži detaljne informacije o udžbenicima Geografije i komponentama nastavnog kompleta!

GEOGRAFIJA - katalog

 

 

AUTORI:

Geografija 5: Ivan Cvetković

Geografija 6: Aleksa Popadić i Slađana Luković

Geografija 7: Dr Jelena Milanković Jovanov i Dejana Đurđević

Geografija 8: Dr Jelena Milanković Jovanov i Dejana Đurđević

 

RECENZENTI:

Geografija 5: dr Aleksandar S. Petrović, Geografski fakultet, Univerziteta u Beogradu;  Aleksa Popadić, nastavnik geografije u OŠ "Vuk Karadžić", Kraljevo; Aleksandar Mihajlović, nastavnik geografije u OŠ "Jovan Popović", Kruševac;

Geografija 6: dr Sanja Pavlović, Geografski fakultet, Univerziteta u Beogradu; Biljana Jovanović, nastavnica geografije u OŠ „Vlada Aksentijević“, Beograd;

Geografija 8:  

Biljana Jovanović, nastavnica geografije u OŠ„Vlada Aksentijević“, Beograd;

Stanislav Koščal, nastavnik geografije u OŠ,,Banović Strahinja'', Beograd;

dr Smiljana Đukičin Vučković, docentkinja na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu

 

Preuzmite gotove globalne planove za udžbenik iz Geografije, izdavačke kuće Data Status!

 

GEOGRAFIJA 8

Planovi i pripreme

Geografija 8: Planovi i pripreme za Srbiju i Vojvodinu NOVI KALENDAR (zip)

 

 

GEOGRAFIJA 7

Planovi i pripreme

Geografija 7: Globalni planovi i pripreme po kalendarima za Srbiju i Vojvodinu

 

 

GEOGRAFIJA 6

Planovi i pripreme

Geografija 6: Globalni planovi i pripreme po kalendarima za Srbiju i Vojvodinu

 

Planovi su urađeni u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete za planiranje nastave u skladu sa novim programima nastave.

Preporuka Ministarstva prosvete za planiranje nastave

 

Gotovi testovi

Paket testova sadrži: inicijalni test, 6 testova za proveru znanja u A i B varijanti, rešenja testova.

Testove u elektronskoj ili štampanoj formi dostavljamo na upit.  Ukoliko želite da vam pošaljemo paket testova molimo vas da nam se javite na email adresu: info@datastatus.rs

 

Digitalni udžbenici

www.datastatusudzbenici.rs

 

 

Preuzmite rešenja Ministarstva prosvete

Geografija 6 - Rešenje Ministarstva prosvete

Geografija 7 - Rešenje Ministarstva prosvete

Geografija 8 - Rešenje Ministarstva prosvete