Geografija

Udžbenik uz koji se geografija zavoli!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za seriju udžbenika geografije za osnovnu školu!

 

Serija udžbenika geografije za osnovnu školu predstavlja ozbiljan iskorak u odnosu na postojeće udžbenike jer pored dobro izbalansiranih sadržaja, na struktuiran način upućuje učenike da samostalno uče, sistematizuju znanja  i zaključuju, kroz logično povezane didaktičke elemente: od motivacionog uvoda u poglavlje, koji je tu da zagolica radoznalost, do testa i samoevaluacije na kraju poglavlja koja im pomaže da sami procene koliko su naučili.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Sažet i jasan, napisan jezikom koji je primeren uzrastu.
 • Minimalan broj nepoznatih reči. Objašnjene su na mestu gde se prvi put pojavljuju.
 • Pregledna struktura olakšava korišćenje udžbenika.
 • Slike i ilustracije su praćene nalogom koji podstiče učenike da razmisle o pojavama koje izučavaju.
 • U segmentu „Za radoznale“ opisane su brojne interesantne pojave sa ciljem da pobude radoznalost učenika i podstaknu njihovo interesovanje za Geografiju.
 • Preko 300 fotografija, crteža i šema verno ilustruju sadržaje i olakšavaju učenje.
 • Sadržaji koje učenici teže usvajaju su pojednostavljeni i dodatno pojašnjeni u odeljku „Da pojasnimo“.
 • Svaka lekcija završava pažljivo biranim zadacima za sistematizaciju i rezimiranje kojima učenik samostalno rezimira sadržaje lekcije.
 • Individualni projektni zadaci u okviru segmenta „Geokutak“ podstiču učenike da samostalno ispitaju pojave o kojima uče na času.
 • U sekciji „Ekozadatak“ učenici se podstiču da se aktivno uključe u zaštitu životne sredine.
 • Dvostrani test na kraju svakog poglavlja sa raznolikim tipovima zadataka gradiranim po težini.

 

Preuzmite katalog koji sadrži detaljne informacije o udžbenicima Geografije i komponentama nastavnog kompleta!

GEOGRAFIJA - katalog

 

Prelistajte stranice udžbenika Geografija 6

 

 

AUTORI:

Geografija 5: Ivan Cvetković

Geografija 6: Aleksa Popadić i Slađana Luković

 

RECENZENTI:

Geografija 5: dr Aleksandar S. Petrović, Geografski fakultet, Univerziteta u Beogradu;  Aleksa Popadić, nastavnik geografije u OŠ "Vuk Karadžić", Kraljevo; Aleksandar Mihajlović, nastavnik geografije u OŠ "Jovan Popović", Kruševac;

Geografija 6: dr Sanja Pavlović, Geografski fakultet, Univerziteta u Beogradu; Biljana Jovanović, nastavnik geografije u OŠ „Vlada Aksentijević“, Beograd.

Preuzmite gotove globalne planove za udžbenik Geografija 6, izdavačke kuće Data Status!

 

Globalni planovi po kalendaru za užu Srbiju:

Mikroplan_kalendar za Srbiju (Word.docx)

Mikroplan_kalendar za Srbiju (PDF)

Godišnji plan_Srbija (Word.docx)

Operativni (mesečni) plan_Srbija (Word.docx)

 

Globalni planovi po kalendaru za Vojvodinu:

Mikroplan_kalendar za Vojvodinu (Word.docx)

Mikroplan_kalendar za Vojvodinu (PDF)

Godišnji plan_Vojvodina (Word.docx)

Operativni (mesečni) plan_Vojvodina (Word.docx)

 

Geografija 6 - dnevne pripreme

Geografija 6_Dnevne pripreme (WinRAR)

 

Napomena: Planovi su urađeni u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete za planiranje nastave u skladu sa novim programima nastave u prvom, petom, drugom i šestom razredu.

Preporuka Ministarstva prosvete za planiranje nastave

 

Geografija 6 - gotovi TESTOVI

Testovi_Geografija 6_PDF format (Win RAR)

Testovi_Geografija 6_Word format (Wi RAR)

Paket testova sadrži:

- Inicijalni test

- 6 testova za proveru znanja u A i B varijanti

- Rešenja testova

Testovi su objavljeni isključivo u elektronskom izdanju i mogu ih preuzeti samo registrovani članovi Data Didakta kluba. Možete ih preuzeti u PDF formatu i odmah štampati. Ukoliko želite da ih preuredite u skladu sa vašim potrebama preuzmite ih kao Word fajlove. Ako vam više odgovara da testove dobijete u štampanom  izdanju molimo vas da nam se javite na email:

info@datastatus.rs.

 

 

Ostale komponente nastavnog kompleta:

Digitalni udžbenik  u formi "knjiga na ekranu"

- Set edukativnih postera za učionicu