Traveller

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Traveller!

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale i resurse za udžbenik Traveller!

 

Udžbenički komplet Traveller namenjen je učenicima srednjih škola koji engleski jezik uče od prvog razreda osnovne škole. Čini ga sveobuhvatan i opsežan set materijala s jasnim ciljevima i nastavnim planom i programom koji podržava interesovanja i uzrast učenika. Jedinstven je po svojoj koncepciji koja obuhvata različite aktivnosti i ima u fokusu savladavanje svih jezičkih veština. Bogat materijal daje mogućnost nastavniku da selektivno koristi ponuđene sadržaje i da ih prilagođava konkretnim situacijama u odeljenju.

 

NIVOI

 

Traveller pre-intermediate, engleski jezik za 1. razred gimnazije i srednje stručne škole

Traveller intermediate, engleski jezik za 2. razred gimnazije i srednje stručne škole

Traveller B1+, engleski jezik za 3. i 4. razred gimnazije i srednje stručne škole

Traveller B2, engleski jezik za 4. razred gimnazije

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 • Integrisan pristup razvoju jezičkih veština
 • Savremene teme sa multikulturalnim i CLIL informacijama
 • Živopisni dijalozi o realnim životnim siruacijama
 • Redovno obnavljanje i utvrđivanje gradiva
 • Grammar reference na kraju udžbenika
 • „Korak-po-korak“ pristup pisanju
 • Aktivnosti podstiču kritičko razmišljanje i personalizaciju
 • Sistematski razvoj veština čitanja i slušanja
 • Mnoštvo komunikativnih zadataka i vežbi
 • Praktičnim savetima podstiče se samostalnost u učenju
 • Culture Pages za upoznavanje sa kulturom zemalja engleskog govornog područja
 • Poseban naglasak na razvoju vokabulara
 • Gramatika je predstavljena i vežba se u kontekstu
 • Zanimljive pesme

 

KOMPONENTE NASTAVNOG KOMPLETA

 

 

Udžbenik

Udžbenik

Radna sveska sa audio CD-om

Radna sveska sa audio CD-om

Priručnik za nastavnika

Priručnik za nastavnika

Teacher's Resource CD

Teacher's Resource CD

Radna sveska sa rešenjima (za nastavnike)

Radna sveska sa rešenjima (za nastavnike)

Audio CD

Audio CD

Materijal za interaktivnu nastavu

Materijal za interaktivnu nastavu

Gramatika

Gramatika

Uštedite svoje vreme! Preuzmite gotove nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenik Traveller.

Traveler, Pre-intermediate ZIP (3MB)

Traveller, Intermediate ZIP (3MB)

Traveller B1+ ZIP (3MB)

Traveller B2 ZIP (3MB)
 

Preuzmite rešenje Ministarstva prosvete Srbije o odobrenju udžbenika Traveller.

Traveller, Pre-intermediate - Rešenje Ministarstva prosvete

Traveller, Intermediate - Rešenje Ministarstva prosvete

Traveller, B2 - Rešenje Ministarstva prosvete