Vaše ideje i uspesi - Medicina

Iskoristite korisne ideje i savete za nastavu koje su sa nama podelile vaše kolege.
Vesti
MEDICINA

Istorijski razvoj medicine u Srbiji

Ko su bili prvi lekari u Srbiji? Koji se udžbenik smatra prvim medicinskim udžbenikom? Ko je bio autor prvih originalnih medicinskih radova kod nas?

13.03.2017. Detaljnije >>
Vesti
MEDICINA

Katalog udžbenika DATA STATUSA za srednje medicinske škole

Sa velikim zadovoljstvom predstavljamo Vam udžbenike za stručne predmete u srednjim medicinskim školama.

06.04.2015. Detaljnije >>
Vesti
MEDICINA

Poliomijelitis

Predlog pripreme za čas.

10.11.2014. Detaljnije >>
Vesti
MEDICINA

Lekovi koji deluju na vegetativni nervni sistem

Predlog pripreme za čas.

27.10.2014. Detaljnije >>
Vesti
MEDICINA

Infekcije nervnog sistema

Predlog pripreme za čas.

27.10.2014. Detaljnije >>
Vesti
MEDICINA

Osipne groznice

Predlog pripreme za čas.

06.10.2014. Detaljnije >>
Vesti
MEDICINA

Farmakologija centralnog nervnog sistema - utvrđivanje

Predlog pripreme za čas.

22.09.2014. Detaljnije >>
Vesti
MEDICINA

Priprema seruma, prevencija neželjenih reakcija

Predlog pripreme za čas.

22.09.2014. Detaljnije >>
Vesti
MEDICINA

Farmakokinetika - resorpcija i raspodela lekova

Predlog pripreme za čas.

01.09.2014. Detaljnije >>
Vesti
MEDICINA

Organizacija rada na infektološkom odeljenju

Predlog pripreme za čas.

01.09.2014. Detaljnije >>