Održani seminari i događaji - Medicina

Pogedajte utiske sa do sada održanih seminara za nastavnike latinskog jezika.
Vesti
MEDICINA

Novi Sad, 7.2.2015. - Curriculum integratum: latinski jezik u korelaciji sa drugim predmetima

U subotu 7. februara 2015. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu održan je akreditovani seminar za nastavnike latinskog jezika.

18.11.2015. Detaljnije >>