Ekonomija 11.06.2017.

Evropski monetarni sistem

Evropski monetarni sistem

Za učenike III razreda iz predmeta Poslovne finansije, ali i sve druge koje interesuje ova tema, evo kako njihovi viršnjaci vide Evropski monetarni sistem.

Prezentaciju u prilogu pripremile su učenice III razreda Ekonomsko trgovinske škole u Paraćinu. Istu možete iskoristiti za realizaciju ove teme na času.

Angažovanje učenika na izradi prezentacija, ne samo da je poželjno, nego je i veoma korisno. Učenici prilikom kreiranja prezenatcija upotrebljavaju odgovarajuće elektronske alate (Power Point), koriste internet, literaturu i druge izvore informacija i na taj način uče da pronađu, selektuju, filtriraju, sortiraju, urede i prikažu podatke.

Poruka je obavezno polje.