Biologija

Udžbenici koji motivišu, aktiviraju i angažuju svakog učenika!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za seriju udžbenika biologije za osnovnu školu!

 

Serija udžbenika Biologija za osnovnu školu predstavlja ozbiljan iskorak u odnosu na postojeće udžbenike. Pored dobro izbalansiranih sadržaja, na strukturiran način upućuje učenike da samostalno uče, sistematizuju znanja i zaključuju, kroz logično povezane didaktičke elemente: od motivacionog uvoda u poglavlje – da zagolica radoznalost, do testa i samoevaluacije na kraju poglavlja – da sami procene koliko su naučili.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

  • Pisan jednostavnim stilom, prilagođen uzrastu.
  • Pregledna struktura olakšava korišćenje udžbenika.
  • Minimalan broj nepoznatih reči. Objašnjene su na mestu gde se prvi put pojavljuju.
  • Sadržaji se izlažu postupno sa mnoštvom primera, ilustracija i vežbi.
  • Slike i ilustracije su praćene nalogom koji podstiče učenike na razmišljanje.
  • 19 individualnih projektnih zadataka podstiču učenike da eksperimentišu i donose zaključke o pojavama koje izučavaju.
  • Preko 500 fotografija, crteža i šema verno ilustruju sadržaje i olakšavaju učenje.
  • Dodatne didaktičke komponente: Da pojasnimo,  Za radoznale i Biokutak (vežbe)
  • Svaka lekcija završava pažljivo biranim zadacima za sistematizaciju i rezimiranje kojima učenik samostalno rezimira sadržaje lekcije.
  • Dvostrani test na kraju svakog poglavlja sa raznolikim tipovima zadataka gradiranim po težini.

 

Preuzmite katalog koji sadrži detaljne informacije o udžbenicima Biologije i komponentama nastavnog kompleta!

BIOLOGIJA -  katalog

 

AUTORI:

Biologija 5: dr Nemanja Rajčević, docent na Biološkom fakultetu u Beogradu

Biologija 6: Vesna Miljuš, dr Nemanja Rajčević, Gordana Kovačević

Biologija 7: dr Nemanja Rajčević, Gordana Kovačević

Biologija 8dr Nemanja Rajčević, Gordana Kovačević

 

RECENZENTI:

Biologija 5: Gordana Kovačević, nastavnica biologije OŠ „Mirko Jovanovićˮ, Kragujevac; Jelena Sabo, nastavnica biologije OŠ „Zmaj Jova Jovanovićˮ, Ruma; Sonja Marić, nastavnica biologije OŠ „Vuk Karadžić“, Bačko Dobro Polje i OŠ „Miloš Crnjanskiˮ, Novi Sad.

Biologija 6: Jelena Andrejević Markvart, nastavnica biologije u OŠ "Stevan Sremac", Borča; Jelena Sabo, nastavnica biologije u OŠ „Zmaj Jova Jovanovićˮ i SSŠ „Branko Radičevićˮ, Ruma; Sonja Marić, nastavnica biologije u OŠ „Vuk Karadžić“, Bačko Dobro Polje i OŠ „Miloš Crnjanskiˮ, Novi Sad

Biologija 7: Nataša Janović, nastavnica biologije u OŠ „Radoje Domanović”, Beograd; Olivera Kolarić, nastavnica biologije u OŠ „Brana Pavlović”, OŠ „Žabare”, i OŠ „Jovan Popović”, Kruševac; Jelena Sabo, nastavnica biologije u OŠ „Zmaj Jova Jovanović” i SSŠ „Branko Radičević”, Ruma

Biologija 8Nataša Janović, nastavnica biologije u OŠ „Radoje Domanović”, Beograd; Olivera Kolarić, nastavnica biologije u OŠ „Brana Pavlović” i OŠ „Žabare”, Kruševac; Slavica Kljajčin, nastavnica biologije u OŠ ,,Vladimir Rolović'', Rakovica, Beograd

Preuzmite dodatne nastavne materijale za udžbenikе biologijе izdavačke kuće Data Status!

 

>> BIOLOGIJA 8

 

Pripreme i planovi za Srbiju

Biologija 8: Dnevne pripreme - Srbija (zip)

Biologija 8: Godišnji plan - Srbija (zip)

Biologija 8: MIkroplan - Srbija (zip)

Biologija 8: Operativni plan - Srbija (zip)

 

Pripreme i planovi za Vojvodinu

Biologija 8: Dnevne pripreme - Vojvodina (zip)

Biologija 8: Godišnji plan - Vojvodina (zip)

Biologija 8: Mikroplan - Vojvodina (zip)

Biologija 8: Operativni plan - Vojvodina (zip)

 

 

>> BIOLOGIJA 7

Planovi i dnevne pripreme (prema pretpostavljenom planu)

Bio 7_Planovi i pripreme za celu šk.godinu - SRBIJA (WinRAR)

Bio 7_Planovi i pripreme za celu šk.godinu_VOJVODINA (WinRAR)

 

 

 

>> BIOLOGIJA 6

Planovi i dnevne pripreme

Bio 6_Planovi i pripreme za celu šk. god_SRBIJA (WinRAR)

Bio 6_Planovi i pripreme za celu šk. god_VOJVODINA (WinRAR)

Bio 6_Radni listovi iz Priručnika za nastavnika (PDF)

 

 

 

>> BIOLOGIJA 5

Planovi i dnevne pripreme

Bio 5_Planovi i pripreme za celu šk. godinu - SRBIJA (WinRAR)

Bio 5_Planovi i pripreme za celu šk. godinu_VOJVODINA (WinRAR)

Bio 5_Radni listovi iz Priručnika za nastavnika (PDF)

 

Prelistati brošuru

 

 

Gotovi testovi

 

Paket testova sadrži: 

- Inicijalni test

- 6 testova za proveru znanja u A i B varijanti

- Rešenja testova

 

Testove u elektronskoj ili štampanoj formi dostavljamo na upit.  Ukoliko želite da vam pošaljemo paket testova molimo vas da nam se javite na email adresu: info@datastatus.rs


 

 

Napomena: Planovi su urađeni u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete za planiranje nastave u skladu sa novim programima nastave u prvom, petom, drugom i šestom razredu.

Preporuka Ministarstva prosvete za planiranje nastave

 

Nastavni komplet čine:

- Godišnji i mesečni  planovi i dnevne pripreme

- Priručnik za nastavnika, sa detaljnom metodičkom obradom svake lekcije,  istraživačkim projektima, dodatnim vežbama i nastavnim materijalima za fotokopiranje.

- Gotovi testovi: inicijalni test + 6 testova po poglavljima u A i B verziji

- 5 tematskih postera za svakog nastavnika

- Poster za kabinet: anatomija čoveka u prirodnoj veličini

- Digitalni udžbenik (u formi "knjiga na ekranu" sa dodatnim interaktivnim materijalima)

 

Preuzmite rešenja Ministarstva prosvete o odobrenju udžbenika:

Biologija 5 - Rešenje Ministarstva prosvete

Biologija 6 - Rešenje Ministarstva prosvete

Biologija 7 - Rešenje Ministarstva prosvete

Biologija 8 - Rešenje Ministarstva prosvete