Biologija

Udžbenici koji motivišu, aktiviraju i angažuju svakog učenika!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za seriju udžbenika biologije za osnovnu školu!

 

Serija udžbenika Biologija za osnovnu školu predstavlja ozbiljan iskorak u odnosu na postojeće udžbenike. Pored dobro izbalansiranih sadržaja, na strukturiran način upućuje učenike da samostalno uče, sistematizuju znanja i zaključuju, kroz logično povezane didaktičke elemente: od motivacionog uvoda u poglavlje – da zagolica radoznalost, do testa i samoevaluacije na kraju poglavlja – da sami procene koliko su naučili.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

  • Pisan jednostavnim stilom, prilagođen uzrastu.
  • Pregledna struktura olakšava korišćenje udžbenika.
  • Minimalan broj nepoznatih reči. Objašnjene su na mestu gde se prvi put pojavljuju.
  • Sadržaji se izlažu postupno sa mnoštvom primera, ilustracija i vežbi.
  • Slike i ilustracije su praćene nalogom koji podstiče učenike na razmišljanje.
  • 19 individualnih projektnih zadataka podstiču učenike da eksperimentišu i donose zaključke o pojavama koje izučavaju.
  • Preko 500 fotografija, crteža i šema verno ilustruju sadržaje i olakšavaju učenje.
  • Dodatne didaktičke komponente: Da pojasnimo,  Za radoznale i Biokutak (vežbe)
  • Svaka lekcija završava pažljivo biranim zadacima za sistematizaciju i rezimiranje kojima učenik samostalno rezimira sadržaje lekcije.
  • Dvostrani test na kraju svakog poglavlja sa raznolikim tipovima zadataka gradiranim po težini.

 

Preuzmite katalog koji sadrži detaljne informacije o udžbenicima Biologije i komponentama nastavnog kompleta!

BIOLOGIJA -  katalog

 

Preuzmite rešenja Ministarstva prosvete o odobrenju udžbenika:

Biologija 5 - Rešenje Ministarstva prosvete

Biologija 6 - Rešenje Ministarstva prosvete

 

AUTORI:

Biologija 5: dr Nemanja Rajčević, docent na Biološkom fakultetu u Beogradu

Biologija 6: Vesna Miljuš, dr Nemanja Rajčević, Goradna Kovačević

 

RECENZENTI:

Biologija 5: Gordana Kovačević, nastavnica biologije OŠ „Mirko Jovanovićˮ, Kragujevac; Jelena Sabo, nastavnica biologije OŠ „Zmaj Jova Jovanovićˮ, Ruma; Sonja Marić, nastavnica biologije OŠ „Vuk Karadžić“, Bačko Dobro Polje i OŠ „Miloš Crnjanskiˮ, Novi Sad.

Biologija 6: Jelena Andrejević Markvart, nastavnica biologije u OŠ "Stevan Sremac", Borča; Jelena Sabo, nastavnica biologije u OŠ „Zmaj Jova Jovanovićˮ i SSŠ „Branko Radičevićˮ, Ruma; Sonja Marić, nastavnica biologije u OŠ „Vuk Karadžić“, Bačko Dobro Polje i OŠ „Miloš Crnjanskiˮ, Novi Sad

Preuzmite globalne planove za udžbenik Biologija 6, izdavačke kuće Data Status

 

Biologija 6 - Mikro plan_Srbija (Word.docx)

Biologija 6 - Mikro plan_Vojvodina (Word.docx)

Biologija 6 - Mikro plan_Srbija i Vojvodina (Excel.docx)

Biologija 6 - Godišnji plan - Srbija

Biologija 6 - Godišnji plan - Vojvodina

Mesečni planovi i dnevne pripreme biće objavljeni 20.8. 2019.

Inicijalni test + 6 redovnih testova (u A i B opciji) biće objavljeni 20.8.2019.

Priručnik za nastavnika - dobija svaki nastavnik pred početak nove šk. godine

Set od 5 tematskih postera - dobija svaki nastavnik početkom nove šk. godine

 

 

Komponente nastavnog kompleta koje dobija svaki nastavnik (u izradi su):

Globalni planovi, mesečni planovi i dnevne pripreme

Priručnik za nastavnika, sa detaljnom metodičkom obradom svake lekcije, 5 istraživačkih projekata, 15 dodatnih vežbi i nastavnim materijalima za fotokopiranje.

Testovi: inicijalni test + 6 redovnih testova u A i B opciji

5 tematskih postera

Digitalni udžbenik (u formi "knjiga na ekranu" sa dodatnim interaktivnim materijalima) - u pripremi

 

 

Preuzmite rešenja Ministarstva prosvete o odobrenju udžbenika:

Biologija 5 - Rešenje Ministarstva prosvete

Biologija 6 - Rešenje Ministarstva prosvete