Biologija

Udžbenici koji motivišu, aktiviraju i angažuju svakog učenika!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za seriju udžbenika biologije za osnovnu školu!

 

Serija udžbenika Biologije za osnovnu školu predstavlja ozbiljan iskorak u odnosu na postojeće udžbenike jer pored dobro izbalansiranih sadržaja, na struktuiran način upućuje učenike da samostalno uče, sistematizuju znanja  i zaključuju, kroz logično povezane didaktičke elemente: od motivacionog uvoda u poglavlje, koji je tu da zagolica radoznalost, do testa i samoevaluacije na kraju poglavlja koja im pomaže da sami procene koliko su naučili.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Pisan jednostavnim stilom, prilagođen uzrastu.
 • Pregledna struktura olakšava korišćenje udžbenika.
 • Minimalan broj nepoznatih reči. Objašnjene su na mestu gde se prvi put pojavljuju.
 • Sadržaji se izlažu postupno sa mnoštvom primera, ilustracija i vežbi.
 • Slike i ilustracije su praćene nalogom koji podstiče učenike na razmišljanje.
 • 19 individualnih projektnih zadataka podstiču učenike da eksperimentišu i donose zaključke o pojavama koje izučavaju.
 • Preko 500 fotografija, crteža i šema verno ilustruju sadržaje i olakšavaju učenje.
 • Dodatne didaktičke komponente: Da pojasnimo,  Za radoznale i Biokutak (vežbe)
 • Svaka lekcija završava pažljivo biranim zadacima za sistematizaciju i rezimiranje kojima učenik samostalno rezimira sadržaje lekcije.
 • Dvostrani test na kraju svakog poglavlja sa raznolikim tipovima zadataka gradiranim po težini.

 

AUTORI:

Biologija 5: dr Nemanja Rajčević, docent na Biološkom fakultetu u Beogradu

Biologija 6: Vesna Miljuš, master profesor biologije, OŠ "Đorđe Natošević", Novi Sad

 

RECENZENTI:

Biologija 5: Gordana Kovačević, nastavnica biologije OŠ „Mirko Jovanovićˮ, Kragujevac; Jelena Sabo, nastavnica biologije OŠ „Zmaj Jova Jovanovićˮ, Ruma; Sonja Marić, nastavnica biologije OŠ „Vuk Karadžić“, Bačko Dobro Polje i OŠ „Miloš Crnjanskiˮ, Novi Sad.

Biologija 6: dr Nemanja Rajčević, docent na Biološkom fakultetu u Beogradu; Gordana Kovačević, nastavnica biologije u OŠ „Mirko Jovanovićˮ, Kragujevac; Jelena Andrejević Markvart, nastavnica biologije u OŠ "Stevan Sremac", Borča.

Ovo je mesto na kome će biti objavljeni nastavni planovi i dnevne pripreme kao i drugi dodatni materijali za nastavnika.

 

Komponente nastavnog kompleta (u izradi):

 • Globalni i mesečni planovi i dnevne pripreme
 • Priručnik za nastavnika (sa detaljnom metodičkom obradom svake lekcije i obaveznim vežbama)
 • Digitalni udžbenik (u formi "knjiga na ekranu" sa dodatnim interaktivnim materijalima)