Club Prisma

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Club Prisma!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za udžbenik Club Prisma!

Serija udžbenika Club Prisma je učenicima srednjih škola. Udžbenici su napisani u skladu sa savremenim trendovima metodike nastave stranih jezika i usaglašeni sa ciljevima i zadacima nastave španskog jezika kao drugog stranog jezika.

NIVOI

Club Prisma A2, španski jezik za 1. razred srednje škole

Club Prisma A2/B1, španski jezik za 2. razred srednje škole

Club Prisma B1, španski jezik za 3. i 4. razred srednje škole

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

  • Seriju čine tri udžbenika, s tim da jedan nivo pokriva gradivo dva razreda.
  • Savremene teme, jasna i pregledna struktura i ravnomerno zastupljene jezičke veštine sa naglaskom na komunikaciji.
  • Ciljevi i ishodi su jasno definisani, a teme su bliske iskustvu i interesovanjima učenika u srednjim školama.
  • Udžbenik sadrži i DVD-ROM sa audio i video materijalom, čime se učenicima pruža prilika da uče jezik slušajući izvorne govornike.
  • Tempo napredovanja prilagođen je realnim mogućnostima učenika.
  • Usaglašen sa Nastavnim planom i programom.

 

Preuzmite Club Prisma brošure koje će vas

provesti kroz sadržaje udžbenika!

 

KOMPONENTE NASTAVNOG KOMPLETA

 

 

Udžbenik sa audio CD-om

Udžbenik sa audio CD-om

Radna sveska

Radna sveska

Priručnik za nastavnika + CD

Priručnik za nastavnika + CD

Audio CD

Audio CD

Uštedite svoje vreme! Preuzmite gotove nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenik Club Prisma.

 

 

Prelistajte sadržaje Priručnika za nastavnika!

 

Club Prisma A2, Prirucnik za nastavnika (PDF)

Club Prisma B1, Prirucnik za nastavnika (PDF)