Dialog

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Dialog!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za udžbenik Dialog!

 

Dialog je udžbenik namenjen učenicima koji počinju da uče ruski jezik u 5. razredu osnovne škole. Odlikuju ga jasno strukturirani moduli u kojima se različitim vrstama aktivnosti i vežbanja dosledno razvijaju sve jezičke veštine, sa naglaskom na razvoj komunikacije.

NIVOI

Dialog 1, ruski jezik za 5. razred osnovne škole

Dialog 2, ruski jezik za 6. razred osnovne škole

Dialog 3, ruski jezik za 7. i 8. razred osnovne škole

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

  • Pregledna struktura
  • Instrukcije prevedene na srpski jezik
  • Pregledan prikaz gramatičkih struktura, deklinacija i konjugacija
  • Jasno definisani ishodi učenja na početku svakog modula i portfolio za praćenje napretka
  • Ravnomerna zastupljenost jezičkih veština, sa naglaskom na komunikaciji
  • Rusko-srpski azbučni rečnik
  • Saveti za učenje u svakoj lekciji pomažu učenicima da lakše usvoje novu gramatiku i leksiku
  • Savremene ilustracije i fotografije
  • Liste reči za svaki modul
  • Raznovrsnim govornim vežbama učenici se uvode u svet svakodnevne komunikacije na ruskom jeziku

 

Iskustva zadovoljnih kolega su najbolja preporuka svakog udžbenika.

Pogledajte šta su vaše kolege rekle o udžbeniku Dialog.

Preporuke vaših kolega (PDF)

 

PRELISTAJTE BROŠURU!

 

KOMPONENTE NASTAVNOG KOMPLETA

 

Udžbenik

Udžbenik

Radna sveska u boji sa audio CD-om

Radna sveska u boji sa audio CD-om

Priručnik za nastavnika

Priručnik za nastavnika

Audio CD

Audio CD

Uštedite svoje vreme! Preuzmite godišnje nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenik Dialog.

 

Preuzmite mesečne planove za udžbenik Dialog.

Mesecni planovi_Dialog - 5. razred ZIP

Mesecni planovi_Dialog - 6. razred ZIP

Mesecni planovi_Dialog - 7. razred ZIP

Mesecni planovi_Dialog - 8. razred ZIP

 

NOVO!    Dodatni materijal za udžbenik Dialog 3.

Iskoristite zanimljive tekstove, zadatke i projekte kojima možete upotpuniti nastavu u sedmom i osmom razredu!

Dialog 3, Dodatni materijal za 7. razred (PDF)

Dialog 3, Dodatni materijal za 8. razred (PDF)

AUDIO uz radnu svesku (mp3)

 

Dialog 1  Audio CD1

                Audio CD2

 

Dialog 2  Audio CD1  Audio CD2

 

Dialog 3  Audio CD1   Audio CD2