Amici D'ITALIA

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Amici D'ITALIA

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za udžbenik Amici D'ITALIA!

 

Amici d’Italia je serija od 3 nivoa za učenike koji uče italijanski jezik od 5. do 8. razreda, kao drugi strani jezik. Amici D'ITALIA obrađuje teme koje su u skladu sa uzrastom i interesovanjima učenika. Karakteriše ga jasna struktura, moderan dizajn, ravnomerna zastupljenost svih jezičkih veština i postupna obrada gramatike.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Jasna struktura.
 • Ravnomerna zastupljenost svih jezičkih veština i postupna obrada gramatičkih struktura.
 • Zanimljive teme primerene uzrastu i interesovanjima učenika.
 • Raznovrsne vežbe vokabulara, komunikacije i gramatike. 
 • Fonetske i pravopise vežbe.
 • Moderne ilustracije i dizajn.
 • Mnoštvo tema iz oblasti italijanske kulture, tradicije i geografije.
 • Svaki modul je podeljen u sekcije: uvodni dijalog sa vežbama, vokabular, komunikacija, gramatika i Šetnja po Italiji.
 • Nakon svakog trećeg modula sledi rezime sa dve stranice vežbi i testom. 
 • Sekcija Šetnja po Italiji obrađuje italijansku kulturu i tradiciju sa autentičnim video zapisima urađenim po ukusu učenika.
 • 1 komedija sa tekstovima za dramatizaciju za unapređivanje govorne veštine.
 • Rečnik na kraju udžbenika za konsolidaciju leksičkog znanja
 • Digitalni udžbenik sa interaktivnim vežbama, audio-zapisima i video-materijalima na temu „Šetnja po Italiji“

 

KOMPONENTE KOMPLETA:

 

 

Udžbenik

Udžbenik

Radna sveska sa audio CD-om

Radna sveska sa audio CD-om

Priručnik za nastavnika sa 3 Audio CD-a

Priručnik za nastavnika sa 3 Audio CD-a

Digitalni udžbenik

Digitalni udžbenik

Preuzmite gotove globalne planove za udžbenik Amici d'Italia 1 za V i VI razred. 

 

Amici d'Italia 1 - Globalni plan rada - V razred (Word)

Amici d'Italia 1 - Godišnji program rada sa standardima - V razred (Word)

Amici d'Italia 1 - Mikroplan - V razred (Word)

Amici d'Italia 1 - Operativni plan rada - V razred (Word)

Amici d'Italia 1 - DNEVNE PRIPREME - V razred (Win RAR)

 

Amici d'Italia 1 - Globalni plan rada - VI razred (Word)

Amici d'Italia 1 - Godišnji program rada sa standardima - VI razred (Word)

Amici d'Italia 1 - Mikroplan - VI razred (Word)

Amici d'Italia 1 - Operativni plan rada - VI razred (Word)

Amici d'Italia 1 - DNEVNE PRIPREME - VI razred (Win RAR) 

 

 

Priložite opise standarda postignuća uz Godišnji program rada i koristite ih za razumevanje šifri koje su unete u Godišnji program rada.

Opšti stadardi postignuća - strani jezik

 

 

ELEMENTI NASTAVNOG PAKETA

 

Priručnik za nastavnika sadrži:

 • Kompletna metodološka uputstva za realizaciju svake lekcije, sa opcionim aktivnostima
 • Dodatne vežbe i ideje za nastavne aktivnosti
 • Materijale za detaljnu analizu tema obuhvaćenih u svakoj nastavnoj jedinici.
 • Transkripti svih audio-zapisa
 • Rešenja vežbi.

 

Uz priručnik dolaze i 3 audio CD-a po nivou:

> Audio CD 1-2: slušajte dijaloge i vežbe iz udžbenika

> Audio CD 3: audio-materijali za testove i utvrđivanje gradiva.

 

Digitalni udžbenik sadrži interaktivnu verziju udžbenika  Amici d'Italia:

> Može se koristiti sa interaktivnom belom tablom ili projektorom.

> Digitalna knjiga je jednostavna za korišćenje: samo jedan klik za pristup audio zapisima, video zapisima, interaktivnim vežbama i dodatnim resursima.

 

Preuzmite dodatne online materijale za nastavnika na www.elionline.com

 

 

Rešenje Ministarstva o odobrenju udžbenika Amici d'Italia 1 za 5. i 6. razred osnovne škole

Rešenje Ministarstva o odobrenju udžbenika Amici d'Italia 2 za 7. i 8. razred osnovne škole