Amici D'ITALIA

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Amici D'ITALIA

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za udžbenik AMICI D'ITALIA!

 

Amici d’Italia je serija udžbenika za učenike koji uče italijanski jezik od 5. do 8. razreda, kao drugi strani jezik. Amici d'Italia obrađuje teme koje su u skladu sa uzrastom i interesovanjima učenika. Karakteriše ga jasna struktura, moderan dizajn, ravnomerna zastupljenost svih jezičkih veština i postupna obrada gramatike.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Jasna struktura.
 • Ravnomerna zastupljenost svih jezičkih veština i postupna obrada gramatičkih struktura.
 • Zanimljive teme primerene uzrastu i interesovanjima učenika.
 • Raznovrsne vežbe vokabulara, komunikacije i gramatike. 
 • Fonetske i pravopise vežbe.
 • Moderne ilustracije i dizajn.
 • Mnoštvo tema iz oblasti italijanske kulture, tradicije i geografije.
 • Svaki modul je podeljen u sekcije: uvodni dijalog sa vežbama, vokabular, komunikacija, gramatika i Šetnja po Italiji.
 • Nakon svakog trećeg modula sledi rezime sa dve stranice vežbi i testom. 
 • Sekcija Šetnja po Italiji obrađuje italijansku kulturu i tradiciju sa autentičnim video zapisima urađenim po ukusu učenika.
 • 1 komedija sa tekstovima za dramatizaciju za unapređivanje govorne veštine.
 • Rečnik na kraju udžbenika za konsolidaciju leksičkog znanja
 • Digitalni udžbenik sa interaktivnim vežbama, audio-zapisima i video-materijalima na temu „Šetnja po Italiji“

 

KOMPONENTE KOMPLETA:

 

 

Udžbenik

Udžbenik

Radna sveska sa audio CD-om

Radna sveska sa audio CD-om

Priručnik za nastavnika sa 3 Audio CD-a

Priručnik za nastavnika sa 3 Audio CD-a

Digitalni udžbenik

Digitalni udžbenik

Preuzmite gotove globalne planove za udžbenik Amici d'Italia 1 za V i VI razred. 

 

Amici d'Italia 1 - Globalni plan rada - V razred (Word)

Amici d'Italia 1 - Godišnji program rada sa standardima - V razred (Word)

Amici d'Italia 1 - Mikroplan - V razred (Word)

Amici d'Italia 1 - Operativni plan rada - V razred (Word)

Amici d'Italia 1 - DNEVNE PRIPREME - V razred (Win RAR)

 

Amici d'Italia 1 - Globalni plan rada - VI razred (Word)

Amici d'Italia 1 - Godišnji program rada sa standardima - VI razred (Word)

Amici d'Italia 1 - Mikroplan - VI razred (Word)

Amici d'Italia 1 - Operativni plan rada - VI razred (Word)

Amici d'Italia 1 - DNEVNE PRIPREME - VI razred (Win RAR) 

 

Amici d'Italia 2 - Globalni plan rada - VII razred (Word)

Amici d'Italia 2 - Godišnji plan rada sa standardima - VII razred (Word)

Amici d'Italia 2 - Mirkoplan - VII razred (Word)

Amici d'Italia 2 - Operativni plan rada - VII razred (Word)

Amici d'Italia 2 - Dnevne pripreme - VII razred  

 

Amici d'Italia 2 – VIII razred

Amici d'Italia 2 - Godišnji program rada sa standardima,  VIII razred (Word)

Amici d'Italia 2 - Globalni plan rada, VIII razred (Word)

Amici d'Italia 2 - Mirkoplan, VIII razred (Word)

Amici d'Italia 2 - Operativni plan rada, VIII razred (Word)

Amici d'Italia 2 - Dnevne pripreme, VIII razred (ZIP)

 

Priložite opise standarda postignuća uz Godišnji program rada i koristite ih za razumevanje šifri koje su unete u Godišnji program rada.

Opšti standardi postignuća - strani jezik

 

 

ELEMENTI NASTAVNOG PAKETA

 

Priručnik za nastavnika sadrži:

 • Kompletna metodološka uputstva za realizaciju svake lekcije, sa opcionim aktivnostima
 • Dodatne vežbe i ideje za nastavne aktivnosti
 • Materijale za detaljnu analizu tema obuhvaćenih u svakoj nastavnoj jedinici.
 • Transkripti svih audio-zapisa
 • Rešenja vežbi.

 

Uz priručnik dolaze i 3 audio CD-a po nivou:

> Audio CD 1-2: slušajte dijaloge i vežbe iz udžbenika

> Audio CD 3: audio-materijali za testove i utvrđivanje gradiva.

 

Digitalni udžbenik sadrži interaktivnu verziju udžbenika  Amici d'Italia:

> Može se koristiti sa interaktivnom belom tablom ili projektorom.

> Digitalna knjiga je jednostavna za korišćenje: samo jedan klik za pristup audio zapisima, video zapisima, interaktivnim vežbama i dodatnim resursima.

 

Preuzmite dodatne online materijale za nastavnika na  www.elionline.com

 

 

 

Preuzmite rešenja Ministarstva prosvete o odobrenju udžbenika:

Rešenje Ministarstva o odobrenju udžbenika Amici d'Italia 1 za 5. i 6. razred osnovne škole

Rešenje Ministarstva o odobrenju udžbenika Amici d'Italia 2 za 7. i 8. razred osnovne škole