Portal to English

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Portal to English!

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale i resurse za udžbenik Portal to English!

 

Portal to English je udžbenik namenjen učenicima starijih razreda osnovne škole. PRILAGOĐEN JE NAŠEM TRŽIŠTU I U POTPUNOSTI ODGOVARA NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA. Sadržaj programa, predstavljen kroz tematske module, omogućava sistematsko razvijanje ključnih veština za postizanje dobrih rezultata. Poseban akcenat je stavljen na razvijanje komunikativnih veština i uspešno sporazumevanje na engleskom jeziku u različitim životnim situacijama. 

 

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 • U potpunosti usaglašen sa novim nastavnim planom i programom od 5. do 8. razreda
 • Obrađuje moderne teme uz primesu multikulturnih i međupredmetnih sadržaja i informacija
 • Zanimljivi dijalozi o realnim životnim situacijama koji učenicima omogućavaju funkcionalnu primenu jezičkih izraza
 • Integrisani pristup razvoju jezičkih veština
 • Poseban naglasak na razvoju vokabulara  
 • Učenje i vežbanje gramatike u kontekstu  
 • Postepeno i strukturirano razvijanje veštine pisanja
 • Aktivnosti koji podstiču razvoj životnih veština - veština za 21. vek.
 • Aktivnosti koje podstiču razvijanje kritičkog mišljenja i ličnog stava
 • Praktični saveti za podsticanje samostalnosti u učenju  
 • Stranice posvećene kulturi, razvijanju međupredmetnih kompetencija i projektnih i saradničkih veština
 • Pregled gramatičkih sadržaja sa primerima i objašnjenjima
 • Prevedena lista reči na kraju udžbenika (prevodi lista reči dostupni su i na mađarskom jeziku)
 • 3 autentična video materijala po modulu

… i još mnogo toga!

 

PRELISTAJTE BROŠURU!

 

Preuzmite rešenja Ministarstva prosvete o odobrenju udžbenika:

Portal to English 1 - Rešenje o odobrenju

Portal to English 2 - Rešenje o odobrenju

Portal to English 3 - Rešenje o odobrenju

Portal to English 4 - Rešenje o odobrenju

 

KOMPONENTE NASTAVNOG KOMPLETA

 

 

Udžbenik

Udžbenik

Radna sveska u boji

Radna sveska u boji

CD-ROM sa interaktivnim sadržajima i online vežbanjima za učenike

CD-ROM sa interaktivnim sadržajima i online vežbanjima za učenike

Priručnik za nastavnika sa stranama iz udžbenika

Priručnik za nastavnika sa stranama iz udžbenika

Audio CD

Audio CD

CD ROM sa dodatnim resursima za nastavnike

CD ROM sa dodatnim resursima za nastavnike

Softver za interaktivnu belu tablu

Softver za interaktivnu belu tablu

Gramatika za učenike

Gramatika za učenike

INICIJALNI TESTOVI za ENGLESKI KAO PRVI STRANI JEZIK OD 5. DO 8. RAZREDA

(password na zahtev - datadidakta@gmail.com)

PETI RAZRED

ŠESTI RAZRED

SEDMI RAZRED

OSMI RAZRED

 

Preuzmite planove i pripreme za udžbenike Portal to English 

 

Portal to English 1 - Godišnji program rada sa standardima (Word)

Portal to English 1 - Globalni plan rada (Word)

Portal to English 1 - Mikroplan (Word)

Portal to English 1 - Operativni plan rada sa ishodima (Word)

Portal to English 1 - Dnevne pripreme sa ishodima (Win RAR)

 

Portal to English 2 - Godišnji program rada sa standardima (Word)

Portal to English 2 - Globalni plan rada (Word)

Portal to English 2 - Mikroplan (Word)

Portal to English 2 - Operativni plan rada sa ishodima (Word)

Portal to English 2 - Dnevne pripreme sa ishodima (Win RAR)

 

Portal to English 3 - Godišnji program rada sa standardima (Word)

Portal to English 3 - Globalni plan rada (Word)

Portal to English 3 - Operativni mesečni plan sa ishodima (Word)

Portal to English 3 - Mikroplan (Word)

Portal to English 3 - Dnevne pripreme sa ishodima (zip)

 

Portal to English 4 – Godišnji program rada sa standardima (Word)

Portal to English 4 – Globalni plan rada (Word)

Portal to English 4 – Mikroplan (Word)

Portal to English 4 – Operativni mesečni plan sa ishodima (Word)

Portal to English 4 – Dnevne pripreme sa ishodima (zip)

 

 

 

Preuzmite rešenja Ministarstva prosvete o odobrenju udžbenika:

Portal to English 1 - Rešenje o odobrenju

Portal to English 2 - Rešenje o odobrenju

Portal to English 3 - Rešenje o odobrenju

Portal to English 4 - Rešenje o odobrenju

 

 

Portal to English interaktivni CD za učenike sada i online!

 

Pristupite sadržajima online CD-a za učenike lako!

Klik na link Online CD

 

Interaktivni onlajn CD za učenike nudi raznovrsne i korisne sadržaje za usavršavanje jezičkih veština:

 • audio materijal uz lekcije za vežbanje čitanja i izgovora
 • video materijal
 • listu reči sa izgovorom i objašnjenjem
 • interaktivna vežbanja i zadatke 
 • pesme
 • igrice