Portal to English

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Portal to English!

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale i resurse za udžbenik Portal to English!

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 • U potpunosti usaglašen sa novim nastavnim planom i programom za 5. i 6. razred
 • Obrađuje moderne teme uz primesu multikulturnih i međupredmetnih sadržaja i informacija
 • Zanimljivi dijalozi o realnim životnim situacijama koji učenicima omogućavaju funkcionalnu primenu jezičkih izraza
 • Integrisani pristup razvoju jezičkih veština
 • Sistematski razvoj veština čitanja i slušanja  
 • Poseban naglasak na razvoju vokabulara  
 • Upoznavanje, savladavanje i vežbanje gramatičkih jedinica unutar konteksta   
 • Strukturno razvijanje veštine govora upotrebom funkcionalnih jezičkih celina i izraza
 • Postepeno i strukturirano razvijanje veštine pisanja
 • Aktivnosti koji podstiču razvoj životnih veština - veština za 21. vek.
 • Aktivnosti koje podstiču razvijanje kritičkog mišljenja i ličnog stava
 • Praktični saveti za podsticanje samostalnosti u učenju  
 • Stranice za proveru znanja u svakoj nastavnoj jedinici
 • Stranice posvećene kulturi, razvijanju međupredmetnih kompetencija i projektnih i saradničkih veština
 • Pregled gramatičkih sadržaja sa primerima, obrazloženjima i pojašnjenjima
 • Prevedena lista reči na kraju udžbenika
 • 3 autentična video materijala po modulu

… i još mnogo toga!

 

Preuzmite Portal to English brošuru koja sadrži detaljne  informacije o komponentama nastavnog kompleta i sadržajima svih nivoa.

 • Portal to English brošura (PDF)

 

Preuzmite rešenja Ministarstva prosvete o odobrenju udžbenika:

Portal to English 1 - Rešenje o odobrenju

Portal to English 2 - Rešenje o odobrenju

 

KOMPONENTE NASTAVNOG KOMPLETA

Udžbenik

Udžbenik

Radna sveska u boji

Radna sveska u boji

CD-ROM sa interaktivnim sadržajima i online vežbanjima za učenike

CD-ROM sa interaktivnim sadržajima i online vežbanjima za učenike

Priručnik za nastavnika sa stranama iz udžbenika

Priručnik za nastavnika sa stranama iz udžbenika

Audio CD

Audio CD

CD ROM sa dodatnim resursima za nastavnike

CD ROM sa dodatnim resursima za nastavnike

Softver za interaktivnu belu tablu

Softver za interaktivnu belu tablu

Gramatika za učenike

Gramatika za učenike