To the Top PLUS

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika To the Top PLUS.

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale i resurse za udžbenik To the Top PLUS!

 

To the Top PLUS je novo izdanje populatne serije udžbenika za starije razrede To the Top.  Raznovrsni sadržaji, primereni uzrastu i mnoštvo vežbanja koja se postupno i logički nadovezuju, omogućavaju razvijanje ne samo jezičkih veština potrebnih za uspešnu komunikaciju na engleskom jeziku, već i  opšteobrazovnih znanja.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 • U potpunosti usaglašen sa novim nastavnim planom i programom za 5. i 6. razred
 • Svaki modul u radnoj svesci završava se projektom
 • Živopisni dijalozi o realnim životnim situacijama
 • Integrisani pristup razvoju jezičkih veština
 • Poseban naglasak na razvoju vokabulara
 • Gramatika je predstavljena i vežba se u kontekstu
 • Sistematski razvoj veština čitanja i slušanja
 • Mnoštvo komunikativnih zadataka
 • „Korak-po-korak“ pristup veštini pisanja
 • Aktivnosti koje podstiču kritičko razmišljanje i personalizaciju
 • Praktični saveti za podsticanje samostalnosti u učenju
 • Stranice za proveru znanja u svakoj nastavnoj jedinici
 • Jasan pregled gramatičkih struktura na kraju udžbenika
 • Culture Pages za upoznavanje sa kulturom zemalja engleskog govornog područja
 • Prevedena lista reči na kraju udžbenika
 • Video-materijali sa radnim listovima i digitalna lista reči na CD-ROMu za interaktivnu nastavu

 

Preuzmite To the Top PLUS brošuru koja sadrži detaljne  informacije o komponentama nastavnog kompleta i sadržajima svih nivoa.

 

Preuzmite rešenja Ministarstva prosvete o odobrenju udžbenika:

To the Top Plus 1 - Rešenje MP o odobrenju

To the Top Plus 2 - Rešenje MP o odobrenju

To the Top Plus 3 - Rešenje MP o odobrenju

 

KOMPONENTE NASTAVNOG KOMPLETA

 

 

Udžbenik

Udžbenik

Radna sveska u boji sa CD-ROMom

Radna sveska u boji sa CD-ROMom

Priručnik za nastavnika (interleaved)

Priručnik za nastavnika (interleaved)

Teacher's Resource CD-ROM

Teacher's Resource CD-ROM

Audio CD

Audio CD

Materijal za interaktivnu nastavu

Materijal za interaktivnu nastavu

Gramatika

Gramatika

Preuzmite planove i pripreme za udžbenike To the Top PLUS

 

 

To the Top Plus 1 - Godišnji program sa standardima (Word.doc)

To the Top Plus 1 - GLOBALNI plan (Word doc)

To the Top Plus 1 - Mikroplan (Word.doc)

To the Top Plus 1 - Operativni plan rada SA ISHODIMA (Word doc)

To the Top Plus 1 - Dnevne pripreme SA ISHODIMA (Win RAR)

 

To the Top Plus 2 - Godišnji program rada sa standardima (Word)

To the Top Plus 2 - Globalni plan rada (Word)

To the Top Plus 2 - Mikroplan (Word)

To the Top Plus 2 - Operativni plan rada sa ishodima (Word)

To the Top Plus 2 - Dnevne pripreme SA ISHODIMA (Win RAR)

 

To the Top Plus 3 - Godišnji program sa standardima (Word)

To the Top Plus 3 - Globalni plan (Word)

To the Top Plus 3 - Mikroplan (Word)

To the Top Plus 3 - Operativni (mesečni) plan sa ishodima (Word)

To the Top Plus 3 - Dnevne pripreme SA ISHODIMA (zip)

 

Planovi su urađeni po preporuci Ministarstva prosvete za planiranje u skladu sa novim programima nastave:

Preporuka MP za planiranje u skladu sa novim programima

 

Priložite opise standarda postignuća uz Godišnji program rada i koristite ih za razumevanje šifri koje su unete u Godišnji program rada.

 

Opšti stadardi postignuća - strani jezik

 

Preuzmite listu reči prevedenu na mađarski jezik.

To the Top Plus 1_Prevod liste reči na mađarski

To the Top Plus 2_Prevod liste reči na mađarski

 

Preuzmite listu reči prevedenu na albanski jezik.

To the Top Plus 1_Prevod liste reči na albanski

 

Preuzmite rešenja Ministarstva prosvete o odobrenju udžbenika:

To the Top Plus 1 - Rešenje MP o odobrenju

To the Top Plus 2 - Rešenje MP o odobrenju

To the Top Plus 3 - Rešenje MP o odobrenju

 

To The Top PLUS online CD-ROM za učenike!

 

Pristupite sadržajima online CD-ROMa za učenike lako!

Klik na link Online CD-ROM 

 

Online CD-ROM za učenike nudi raznovrsne i korisne sadržaje za usavršavanje vaših jezičkih veština:

 • audio materijal uz lekcije za vežbanje čitanja i izgovora
 • video materijal
 • listu reči sa izgovorom i objašnjenjem
 • interaktivna vežbanja i zadatke 
 • Online testove
 • pesme
 • igrice

 

 

Preuzmite prevod liste reči na mađarski jezik.

To the Top Plus 1_Prevod liste reči na mađarski

To the Top Plus 2_Prevod liste reči na mađarski