To the Top PLUS

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika To the Top PLUS.

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale i resurse za udžbenik To the Top PLUS!

 

To the Top PLUS je novo izdanje populatne serije udžbenika za starije razrede To the Top.  Raznovrsni sadržaji, primereni uzrastu i mnoštvo vežbanja koja se postupno i logički nadovezuju, omogućavaju razvijanje ne samo jezičkih veština potrebnih za uspešnu komunikaciju na engleskom jeziku, već i  opšteobrazovnih znanja.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 • U potpunosti usaglašen sa novim nastavnim planom i programom za 5. i 6. razred
 • Svaki modul u radnoj svesci završava se projektom
 • Živopisni dijalozi o realnim životnim situacijama
 • Integrisani pristup razvoju jezičkih veština
 • Poseban naglasak na razvoju vokabulara
 • Gramatika je predstavljena i vežba se u kontekstu
 • Sistematski razvoj veština čitanja i slušanja
 • Mnoštvo komunikativnih zadataka
 • „Korak-po-korak“ pristup veštini pisanja
 • Aktivnosti koje podstiču kritičko razmišljanje i personalizaciju
 • Praktični saveti za podsticanje samostalnosti u učenju
 • Stranice za proveru znanja u svakoj nastavnoj jedinici
 • Jasan pregled gramatičkih struktura na kraju udžbenika
 • Culture Pages za upoznavanje sa kulturom zemalja engleskog govornog područja
 • Prevedena lista reči na kraju udžbenika
 • Video-materijali sa radnim listovima i digitalna lista reči na CD-ROMu za interaktivnu nastavu

 

Preuzmite To the Top PLUS brošuru koja sadrži detaljne  informacije o komponentama nastavnog kompleta i sadržajima svih nivoa.

 

Preuzmite rešenja Ministarstva prosvete o odobrenju udžbenika:

To the Top Plus 1 - Rešenje MP o odobrenju

To the Top Plus 2 - Rešenje MP o odobrenju

 

KOMPONENTE NASTAVNOG KOMPLETA

 

 

Udžbenik

Udžbenik

Radna sveska u boji sa CD-ROMom

Radna sveska u boji sa CD-ROMom

Priručnik za nastavnika (interleaved)

Priručnik za nastavnika (interleaved)

Teacher's Resource CD-ROM

Teacher's Resource CD-ROM

Audio CD

Audio CD

Materijal za interaktivnu nastavu

Materijal za interaktivnu nastavu

Gramatika

Gramatika

Preuzmite gotove globalne planove i dnevne pripreme za udžbenike To the Top PLUS 1 i 2!!!

 

GLOBALNI plan_NOVI OBRAZAC (Word doc)

MESEČNI plan SA ISHODIMA za celu šk.god (Word doc)

 

To the Top Plus 1 - Godišnji program sa standardima (Word.doc)

To the Top Plus 1 - Mikroplan (Word.doc)

To the Top Plus 1 - Kompletne dnevne pripreme SA ISHODIMA (Win RAR)

 

To the Top Plus 2 - Godišnji program rada sa standardima (Word)

To the Top Plus 2 - Globalni plan rada (Word)

To the Top Plus 2 - Mikroplan (Word)

To the Top Plus 2 - Operativni plan rada sa ishodima (Word)

To the Top Plus 2 - DNEVNE PRIPREME sa ishodima (Win RAR)

 

Gotovi planovi urađeni po preporuci Ministarstva prosvete za planiranje u skladu sa novim programima nastave:

Preporuka MP za planiranje u skladu sa novim programima

 

Priložite opise standarda postignuća uz Godišnji program rada i koristite ih za razumevanje šifri koje su unete u Godišnji program rada.

Opšti stadardi postignuća - strani jezik

 

Preuzmite listu reči prevedenu na mađarski jezik.

To the Top Plus 1_Prevod liste reči na mađarski

 

Preuzmite listu reči prevedenu na albanski jezik.

To the Top Plus 1_Prevod liste reči na albanski

 

 

Preuzmite prevod liste reči na mađarski jezik.

To the Top Plus 1_Prevod liste reči na mađarski