Smart Junior

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Smart Junior!

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale i resurse za udžbenik Smart Junior!

 

Smart Junior je metodološki primeren nastavi engleskog jezika u mlađim razredima osnovne škole. Karakterišu ga izbalansirani moduli, lekcije sa lako pamtljivim pesmama, pričama i primerenim tekstovima iz svakodnevnog života, veliki broj dodatnih aktivnosti i sekcije za utvrđivanje gradiva. Prikaz lekcija u vidu stripa na vizuelno atraktivan i uzrastu primeren način, kao i radni deo udžbenika u punom koloru, dodatno motivišu učenike i olakšavaju usvajanje gradiva. Bogat materijal daje mogućnost nastavniku da selektivno koristi ponuđene sadržaje i da ih prilagođava konkretnim nastavnim situacijama. 

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 • Pregledan, sistematičan, prilagođen uzrastu i učenicima različitih stilova učenja
 • Postupno uvođenje gradiva i mnogo ponavljanja
 • Dobro izbalansiran odnos gramatike i vokabulara
 • Vedre ilustracije i fotografije, bajke, stripovi i mnoštvo raznovrsnih aktivnosti koje zahtevaju pokret i manuelne radnje
 • Društvene ige
 • Dramske aktivnosti
 • Fonetske vežbe
 • Smart World sekcija za upoznavanje sa običajima i stilom života zemalja engleskog govornog područja
 • Smart Time sekcija za učenje engleskog jezika kroz sadržaje drugih predmeta
 • Radna sveska u boji dosledno prati sadržaje udžbenika
 • Slikovni rečnik
 • Stickers & Cut-outs

 

Svojim raznovrsnim sadržajima Smart Junior će angažovati sve vaše učenike i biti vam najbolji saveznik u upravljanju odeljenjem!

 

Iskustva zadovoljnih kolega su najbolja preporuka svakog udžbenika.

Pogledajte šta su vaše kolege rekle o udžbeniku Smart Junior.

Preporuke kolega (PDF)

 

SMART JUNIOR - PRELISTAJTE BROŠURU!

 

Preuzmite rešenja Ministarstva prosvete o odobrenju udžbenika:

Smart Junior 1 - Rešenje o odobrenju

Smart Junior 2 - Rešenje o odobrenju

Smart Junior 3 - Rešenje o odobrenju

Smart Junior 4 - Rešenje o odobrenju

KOMPONENTE NASTAVNOG KOMPLETA

 

Smart Junior nudi sveobuhvatan paket štampanih i digitalnih nastavnih materijala koji odgovaraju svim nastavnim situacijama i stilovima učenja.

 

Udžbenik sa radnom sveskom i audio CD-om

Udžbenik sa radnom sveskom i audio CD-om

Priručnik za nast. sa stranama iz udžbenika

Priručnik za nast. sa stranama iz udžbenika

Teacher's Resource CD

Teacher's Resource CD

Audio CD (2)

Audio CD (2)

Materijal za interaktivnu nastavu

Materijal za interaktivnu nastavu

Flashcards

Flashcards

Alphabet Book

Alphabet Book

Gramatika i vokabular

Gramatika i vokabular

 

INICIJALNI TESTOVI od 2. do 4. razreda

(password na zahtev - datadidakta@gmail.com)

 

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

ČETVRTI RAZRED

 

 

Preuzmite planove i pripreme za udžbenike Smart Junior 1 urađene po preporuci Ministarstva prosvete za planiranje u skladu sa novim programima nastave

 

Preporuka MP za planiranje u skladu sa novim programima (PDF)

 

Smart Junior 1 - GLOBALNI (godišnji) plan (Word doc.)

Smart Junior 1 - Godišnji program rada sa standardima (Word)

Smart Junior 1 - OPERATIVNI (mesečni) plan SA ISHODIMA (Word doc)

Smart Junior 1 - Mikroplan (Word doc.)

SMART JUNIOR 1 - Dnevne pripreme SA ISHODIMA (Win RAR)

 

 

Smart Junior 2 - GLOBALNI (godišnji) plan rada (Word) 

Smart Junior 2 - Godišnji program rada (Word)

Smart Junior 2 - Godišnji program rada sa standardima (Word)

Smart Junior 2 - Mikroplan (Word)

Smart Junior 2 - OPERATIVNI (mesečni) plan SA ISHODIMA (Word) 

Smart Junior 2 - Dnevne pripreme SA ISHODIMA (Win RAR)

 

 

Smart Junior 3 - Godišnji / globalni plan rada sa standardima (Word)

Smart Junior 3 - Operativni plan sa ishodima - po tematskim oblastima (Word)

Smart Junior 3 – Mikroplan (Word)

Smart Junior 3 - Dnevne pripreme (zip)

 

Priložite opise standarda postignuća uz Godišnji program rada i koristite ih za razumevanje šifri koje su unete u Godišnji program rada.

Opšti standardi postignuća_strani jezik

 

Nastavni planovi i dnevne pripreme za Smart Junior za IV razred (international edition)   

 

Smart Junior 4 – globalni/godišnji plan rada

Smart Junior 4 – mikroplan

Smart Junior 4 – operativni planovi (Word)

Smart Junior 4 – dnevne pripreme (ZIP)

 

Iskoristite dodatne materijale da osvežite svoje časove!

Smart Junior A - Quizzes (PDF)

Smart Junior B - Quizzes (PDF)

Smart Junior A – Portfolio (PDF)

Smart Junior B – Portfolio (PDF)

 

Preuzmite simpatičnu Smart Junior diplomu da pohvalite svoje najmlađe učenike i nagradite ih za trud koji su postigli na polugodištu i kraju školske godine :)

Smart Junior_Certificates of completion (PDF)

 

Smart Junior online interaktivni CD za učenike!

 

Pristupite sadržajima online CD-a sa interaktivnim materijalima, audio i video zapisima i igricama za svaki nivo!

Klik na link Online CD

 

Preuzmite Student's CD za učenike četvrtog razreda (staro izdanje - za školsku 2020/21.)

Smart Junior 4 - Student's CD online (WinZip)

 

Online CD za učenike nudi raznovrsne i korisne sadržaje za usavršavanje vaših jezičkih veština:

 • priče i pesme uz zvuk i sliku
 • Alphabet book
 • Novogodišnje iznenađenje
 • video materijal koji prati lekcije
 • igrice
 • listu novih reči