Alex et Zoé et compagnie

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Alex et Zoé!

 

Na ovom mestu ćete pronaći sve informacije i dodatne materijale za seriju udžbenika Alex et Zoé.

 

Alex et Zoe et compagnie je udžbenik namenjen učenicima mlađih razreda osnovne škole, koji francuski uče kao prvi strani jezik. Metodološki je primeren nivou kognitivnog, motoričkog, afektivnog i socijalnog razvoja učenika ovog uzrasta. Sadržaj programa karakteriše primena igre i raznovrsnih vidova izražavanja kroz crtanje, glumu, mimiku i pokret, a bogat materijal daje mogućnost nastavniku da selektivno koristi ponuđene sadržaje i da ih prilagođava konkretnim nastavnim situacijama. 

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

  • Primeren uzrastu i interesovanjima učenika
  • Bogat dijalozima, stripovima, narativnim tekstovima, reklamama, intervjuima, kvizovima, lekcijama, pesmicama, enciklopedijskim zapisima
  • Obogaćena leksika sa jednostavnim jezičkim konstrukcijama
  • Atraktivno osmišljen i dizajniran
  • Sadrži tri posebna dramska teksta, idealna za kreiranje mini-pozorišta u učionici

 

 

KOMPONENTE NASTAVNOG KOMPLETA

 

Udžbenik

Udžbenik

Radna sveska

Radna sveska

Priručnik za nastavnika

Priručnik za nastavnika

Audio CD

Audio CD