Alex et Zoé et compagnie

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Alex et Zoé!

 

Na ovom mestu ćete pronaći sve informacije i dodatne materijale za seriju udžbenika Alex et Zoé.

 

Alex et Zoe et compagnie je udžbenik namenjen učenicima mlađih razreda osnovne škole, koji francuski uče kao prvi strani jezik. Metodološki je primeren nivou kognitivnog, motoričkog, afektivnog i socijalnog razvoja učenika ovog uzrasta. Sadržaj programa karakteriše primena igre i raznovrsnih vidova izražavanja kroz crtanje, glumu, mimiku i pokret, a bogat materijal daje mogućnost nastavniku da selektivno koristi ponuđene sadržaje i da ih prilagođava konkretnim nastavnim situacijama. 

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

  • Primeren uzrastu i interesovanjima učenika
  • Bogat dijalozima, stripovima, narativnim tekstovima, reklamama, intervjuima, kvizovima, lekcijama, pesmicama, enciklopedijskim zapisima
  • Obogaćena leksika sa jednostavnim jezičkim konstrukcijama
  • Atraktivno osmišljen i dizajniran
  • Sadrži tri posebna dramska teksta, idealna za kreiranje mini-pozorišta u učionici

 

 

KOMPONENTE NASTAVNOG KOMPLETA

 

Udžbenik

Udžbenik

Radna sveska

Radna sveska

Priručnik za nastavnika

Priručnik za nastavnika

Audio CD

Audio CD

Preuzmite planove i pripreme za Alex et Zoe 1 i 2, urađene po preporuci Ministarstva prosvete za planiranje u skladu sa novim programima nastave

 

Alex et Zoe 1, prvi razred

Alex et Zoe 1 - Globalni plan rada - Prvi razred (Word)

Alex et Zoe 1 - Godišnji program rada - Prvi razred (Word)

Alex et Zoe 1 - Operativni (mesečni) plan sa ishodima - Prvi razred (Word)

Alex et Zoe 1 - Mikroplan - Prvi razred (Word)

Alex et Zoe 1 - Dnevne pripreme sa ishodima - Prvi razred (zip)

 

Alex et Zoe 1, drugi razred

Alex et Zoe 1 - Globalni plan rada - Drugi razred (Word)

Alex et Zoe 1 - Godišnji program rada - Drugi razred (Word)

Alex et Zoe 1 - Operativni (mesečni) plan sa ishodima - Drugi razred (Word)

Alex et Zoe 1 - Mikroplan - Drugi razred (Word)

Alex et Zoe 1 - Dnevne pripreme sa ishodima - Drugi razred (zip)

 

Alex et Zoe 2, treći razred

Alex et Zoe 2 - Globalni plan rada - treći razred (Word)

Alex et Zoe 2 - Godišnji program rada sa standardima - treći razred (Word)

Alex et Zoe 2 - Mikroplan - treći razred (Word)

Alex et Zoe 2 - Operativni (mesečni) plan sa ishodima - treći razred (Word)

Alex et Zoe 2 - Dnevne pripreme sa ishodima - treći razred (zip)

 

Alex et Zoe 3, četvrti razred

Alex et Zoe 3 - Godišnji program rada sa standardima, četvrti razred  (Word)

Alex et Zoe 3 - Globalni plan rada, četvrti razred (Word)

Alex et Zoe 3 - Mikroplan, četvrti razred (Word)

Alex et Zoe 3 - Operativni plan sa ishodima, četvrti razred (Word)

Alex et Zoe 3 - Dnevne pripreme, četvrti razred (zip)

 

Preuzmite rešenja Ministarstva prosvete Srbije o odobrenju udžbenika Alex et Zoe: Alex et Zoe 3 - Rešenje Ministarstva prosvete o odobrenju