Nouveau Pixel

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Nouveau Pixel!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za udžbenik Nouveau Pixel!

 

Nouveau Pixel je novo izdanje poznatog i u nastavi proverenog udžbenika Pixel. Namenjen je učenicima starijih razreda osnovne škole. U kreiranju novog izdanja autori su se rukovodili iskustvom i sugestijama nastavnika, pri čemu su zadržali iste pedagoške i metodičke principe na kojima je udžbenik Pixel izvorno zasnovan.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Novi pristup nastavi sa akcentom na maksimalno angažovanje učenika, sa projektom u svakom modulu.
 • Knjiga gramatike sa dodatnim vežbama, kao dodatak udžbeniku.
 • Prošireni kulturni sadržaji.
 • Poseban akcenat stavljen je na veštinu čitanja i korelaciju sa drugim predmetima.
 • Interesantne teme u kojima je maksimalno iskorišćena raznolikost zemalja francuskog govornog područja.
 • Savremene ilustracije i moderniji izgled koji privlače pažnju učenika.
 • Po jedan video u svakom modulu.
 • Kontinuirana evaluacija sa sistematičnim pregledima gramatičkih celina.
 • Unapređena digitalna verzija udžbenika na USB memoriji za interaktivnu nastavu uz pomoć bele table ili projektora.
 • Internet stranica za učenike sa interaktivnim zadacima, karaoke pesmama i drugim zanimljivim sadržajima.
 • Raznovrsni zadaci gradirani po težini i mnoštvo materijala za vežbanje i obnavljanje
 • Usklađen sa novim nastavnim planom i programom
 • Integrisan pristup razvoju jezičkih veština sa fokusom na komunikaciji
 • Gramatika i vokabular se uvode  postepeno u obimu koji je prilagođen drugom stranom jeziku

 

KOMPONENTE KOMPLETA:

 

Udžbenik sa DVD-ROMom

Udžbenik sa DVD-ROMom

Radna sveska sa gramatikom

Radna sveska sa gramatikom

Gramatika uz radnu svesku

Gramatika uz radnu svesku

Priručnik za nastavnika sa CD-ROMom

Priručnik za nastavnika sa CD-ROMom

Materijal za interaktivnu nastavu

Materijal za interaktivnu nastavu

Preuzmite gotove globalne planove i dnevne pripreme za Nouveau Pixel 1, 2 i 3.

 

Nouveau Pixel 1

Nouveau Pixel 1 - OPERATIVNI plan SA ISHODIMA (Word.doc)

Nouveau Pixel 1 - GLOBALNI plan (Word.doc)

Nouveau Pixel 1 - Godišnji program rada sa standardima (Word.doc)

Nouveau Pixel 1 - Mikroplan (Word.doc)

Nouveau Pixel 1 - DNEVNE PRIPREME (Win RAR)

 

Nouveau Pixel 2

Nouveau Pixel 2 - OPERATIVNI plan SA ISHODIMA (Word) 

Nouveau Pixel 2 - Globalni plan rada (Word)

Nouveau Pixel 2 - Godišnji program rada sa standardima (Word)

Nouveau Pixel 2 - Mikroplan (Word)

Nouveau Pixel 2 - DNEVNE PRIPREME (Win RAR)

 

Nouveau Pixel 3

Nouveau Pixel 3 - OPERATIVNI plan SA ISHODIMA (Word)

Nouveau Pixel 3 - Globalni plan rada (Word)

Nouveau Pixel 3 - Godišnji program rada sa standardima (Word)

Nouveau Pixel 3 - Mikroplan (Word)

Nouveau Pixel 3 - DNEVNE PRIPREME za septembar (Win RAR)

 

Priložite opise standarda postignuća uz Godišnji program rada i koristite ih za razumevanje šifri koje su unete u Godišnji program rada.

Opšti stadardi postignuća - strani jezik

 

 

Komplet materijala koje dobija svaki nastavnik koji se odluči za Nouveau Pixel čine:

 

Priručnik za nastavnika sa stranicama iz udžbenika i CD-ROM-om sadrži:

 • uputstva i ideje za realizaciju nastave, sa opcionim aktivnostima,
 • testove na dva nivoa težine,
 • mnoštvo sadržaja za utvrđivanje gradiva,
 • uputstva i radne listove za primenu video-aktivnosti u nastavi,
 • tri vežbanja za pripremu DELF junior A1 i A2 ispita po nivou,
 • dodatne materijale za fotokopiranje,
 • dodatne informacije o temama iz kulture sa korisnim linkovima,
 • Transkripte audio-materijala i rešenja zadataka iz udžbenika i radne sveske,
 • Transkripte za sve video-materijale i rešenja testova za proveru znanja i DELF obuku.

 

CD-ROM za nastavnike nudi dodatne aktivnosti koje dopunjavaju aktivnosti iz udžbenika i radne sveske. Nastavnik ih može koristiti prema sopstvenom nahođenju i potrebama učenika. Sadrži:

 • dodatne aktivnosti za svaki modul,
 • radne listove za obradu nastave sa video-materijalom,
 • početni test i završne testove za proveru znanja za svaki modul,
 • DELF obuku,
 • audio-zapise za sve dodatne aktivnosti na CD-u. 

 

Digitalna verzija udžbenika Nouveau Pixel prenosi sadržaje iz udžbenika na ekran, čime se podstiču interakcija i angažovanje učenika na času. Materijal je dostupan na USB stiku, što znači da nisu potrebni pristup internetu i instalacija. Materijal za interaktivnu nastavu dobija aktiv nastavnika.

 • Direktan pristup sadržajima udžbenika u formi „knjiga na ekranu”.
 • Lako upravljanje sadržajima uz pomoć korisnih alata za navigaciju.
 • Sadrži video-materijal sa titlovima i bez titlova, kao i kompletan audio-materijal.
 • Sadržaji se mogu prikazivati na beloj tabli ili pomoću projektora.

 

Preuzmite Rešenja ministarstva prosvete:

Nouveau Pixel 1 - Rešenje Ministartsva prosvete

Nouveau Pixel 2 - Rešenje Ministartsva prosvete

Nouveau Pixel 3 - Rešenje Ministartsva prosvete

Nouveau Pixel internet stranica za učenike!

 

Vežbajte vokabular, gramatiku, čitanje i slušanje na zanimljiv način!

 

Nouveau Pixel internet stranica za učenike nudi raznovrse vežbe sa kojima će učenje biti zabavno! Na stranici ćete pronaći:

 • interaktivne vežbe i zadaci
 • karaoke pesme
 • projekti
 • radni listovi za video-materijale
 • priprema za polaganje DELF junior A1 i A2 ispita

 

>> Nouveau Pixel - internet stranica za učenike <<