Nouveau Pixel

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Nouveau Pixel!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za udžbenik Nouveau Pixel!

 

Nouveau Pixel je novo izdanje poznatog i u nastavi proverenog udžbenika Pixel. Namenjen je učenicima starijih razreda osnovne škole. U kreiranju novog izdanja autori su se rukovodili iskustvom i sugestijama nastavnika, pri čemu su zadržali iste pedagoške i metodičke principe na kojima je udžbenik Pixel izvorno zasnovan.

Nouveau Pixel se koristi u nastavi francuskog i kao prvog i kao drugog stranog jezika.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Novi pristup nastavi sa akcentom na maksimalno angažovanje učenika, sa projektom u svakom modulu
 • Knjiga gramatike sa dodatnim vežbama, kao dodatak udžbeniku
 • Prošireni sadržaji u vezi sa kulturom zemalja francuskog govornog područja
 • Poseban akcenat stavljen je na veštinu razumevanja pročitanog teksta i korelaciju sa drugim predmetima
 • Interesantne teme u kojima je maksimalno iskorišćena raznolikost zemalja francuskog govornog područja
 • Savremene ilustracije i moderniji izgled koji privlače pažnju učenika
 • Po jedan video u svakom modulu
 • Kontinuirana evaluacija sa sistematičnim pregledima gramatičkih celina
 • Unapređena digitalna verzija na platformi Biblio Manuels (onlajn i oflajn) za interaktivnu nastavu uz pomoć bele table ili projektora
 • Internet stranica za učenike sa interaktivnim zadacima, karaoke pesmama i drugim zanimljivim sadržajima
 • Raznovrsni zadaci gradirani po težini i mnoštvo materijala za vežbanje i obnavljanje
 • Usklađen sa novim nastavnim planom i programom
 • Integrisan pristup razvoju jezičkih veština sa fokusom na komunikaciji
 • Gramatika i vokabular se uvode  postepeno 

PRELISTAJTE BROŠURU!

KOMPONENTE KOMPLETA:

 

Udžbenik sa DVD-ROMom

Udžbenik sa DVD-ROMom

Radna sveska sa gramatikom

Radna sveska sa gramatikom

Gramatika uz radnu svesku

Gramatika uz radnu svesku

Priručnik za nastavnika sa CD-ROMom

Priručnik za nastavnika sa CD-ROMom

Materijal za interaktivnu nastavu

Materijal za interaktivnu nastavu

INICIJALNI TESTOVI

(password na zahtev - datadidakta@gmail.com)

Nouveau Pixel 2

Nouveau Pixel 3

Nouveau Pixel 4

 

Preuzmite planove i pripreme za Nouveau Pixel 1, 2, 3 i 4

 

 

Nouveau Pixel 1

Nouveau Pixel 1 - OPERATIVNI plan SA ISHODIMA (Word.doc)

Nouveau Pixel 1 - GLOBALNI plan (Word.doc)

Nouveau Pixel 1 - Godišnji program rada sa standardima (Word.doc)

Nouveau Pixel 1 - Mikroplan (Word.doc)

Nouveau Pixel 1 - DNEVNE PRIPREME (Win RAR)

 

Nouveau Pixel 2

Nouveau Pixel 2 - OPERATIVNI plan SA ISHODIMA (Word) 

Nouveau Pixel 2 - Globalni plan rada (Word)

Nouveau Pixel 2 - Godišnji program rada sa standardima (Word)

Nouveau Pixel 2 - Mikroplan (Word)

Nouveau Pixel 2 - DNEVNE PRIPREME (Win RAR)

 

Nouveau Pixel 3 - 6. razred, šesta godina učenja (prvi strani jezik)

Nouveau Pixel 3 (VI/6) - OPERATIVNI plan SA ISHODIMA (Word)

Nouveau Pixel 3 (VI/6) - Globalni plan rada (Word)

Nouveau Pixel 3 (VI/6) - Godišnji program rada sa standardima (Word)

Nouveau Pixel 3 (VI/6) - Mikroplan (Word)

Nouveau Pixel 3 (VI/6) - DNEVNE PRIPREME za ukupan fond (.rar)

 

Nouveau Pixel 3 - 7. razred, treća godina učenja (drugi strani jezik)

Nouveau Pixel 3 (VII/3) - Godišnji program rada sa standardima (Word) 

Nouveau Pixel 3 (VII/3) - Globalni plan rada (Word)

Nouveau Pixel 3 (VII/3) - Mikroplan (Word)

Nouveau Pixel 3 (VII/3) - OPERATIVNI mesečni plan SA ISHODIMA (Word)

Nouveau Pixel 3 (VII/3) - Dnevne pripreme (zip)

 

Nouveau Pixel 4 - 7. razred, sedma godina učenja (prvi strani jezik)

Nouveau Pixel 4 (VII/7) - Godišnji program rada sa standardima (Word) 

Nouveau Pixel 4 (VII/7) - Globalni plan rada (Word)

Nouveau Pixel 4 (VII/7) - Mikroplan (Word)

Nouveau Pixel 4 (VII/7) - OPERATIVNI mesečni plan SA ISHODIMA (Word)

Nouveau Pixel 4 (VII/7) - dnevne pripreme (zip)

 

Nouveau Pixel 4 - 8. razred, četvrta godina učenja (drugi strani jezik)

Nouveau Pixel 4 (VIII/8) - Godišnji program rada sa standardima (Word) 

Nouveau Pixel 4 (VIII/8) - Globalni plan rada (Word)

Nouveau Pixel 4 (VIII/8) - Mikroplan (Word)

Nouveau Pixel 4 (VIII/8) - OPERATIVNI mesečni plan SA ISHODIMA (Word)

Nouveau Pixel 4 (VIII/8) - dnevne pripreme (zip)

 

Priložite opise standarda postignuća uz Godišnji program rada i koristite ih za razumevanje šifri koje su unete u Godišnji program rada.

 

Opšti stadardi postignuća - strani jezik

 

Nastavnički paket čini:

 

- Priručnik za nastavnika sa stranicama iz udžbenika

- CD za nastavnike sa dodatnim aktivnostima i sadržajima

- Set postera za učionicu

- Digitalna verzija udžbenika Nouveau Pixel

 

Preuzmite Rešenja ministarstva prosvete:

Nouveau Pixel 1 - Rešenje Ministartsva prosvete

Nouveau Pixel 2 - Rešenje Ministartsva prosvete

Nouveau Pixel 3 - Rešenje Ministarstva prosvete (7. razred, 3. god. učenja i 6. razred, 6. god. učenja)

Nouveau Pixel 4 - Rešenje Ministarstva prosvete (8. razred, 4. god. učenja i 7. razred, 7. god. učenja)

 

Nouveau Pixel internet stranica za učenike!

 

Vežbajte vokabular, gramatiku, čitanje i slušanje na zanimljiv način!

 

Nouveau Pixel internet stranica za učenike nudi raznovrse vežbe sa kojima će učenje biti zabavno! Na stranici ćete pronaći:

 • interaktivne vežbe i zadaci
 • karaoke pesme
 • projekti
 • radni listovi za video-materijale
 • priprema za polaganje DELF junior A1 i A2 ispita

 

>> Nouveau Pixel - internet stranica za učenike <<