Administracije, formulacije...

Administracije, formulacije...

Ponukana čestim raspravama nastavnika i njihovim nedoumicama na temu planiranja nastave orijentisane na ishode, Marija Jović Stevanović dala je svoj osvrt na temu sa željom da pomogne i smanji dileme.

Planovi, pripreme, standardi, ciljevi, ishodi, projekti, međupredmetne kompetencije…Da nastavim? Sigurna sam da bi većina vas odgovorila sa: NE! Šalu na stranu, kakav god da je odgovor, to nas je sve ovih dana dočekalo. Neke spremne, neke donekle spremne, ali rekla bih da je većina nas u nekoj izmaglici. Informacije prikupljamo sa svih strana ne bismo li isplivali u moru zvanom: Nastava orijentisana na proces i ishode učenja.

Čekajte, pa zar i do sada nije bila tako orijentisana? Trebalo bi i verujem da jeste. Čemu onda sve ovo? To je pitanje za nekog drugog. Želim da verujem da je neko imao dobru nameru da nas poveže, „umreži”, spoji, kako se isti ili slični sadržaji ne bi radili više puta u različito vreme. Kako bi učenici u projektima i praktičnim aktivnostima bolje usvojili nastavno gradivo i razvijali kompetencije za 21. vek. Da li smo pravovremeno i potpuno obučeni i upućeni, ne znam, ali reakcije brojnih kolega pokazuju da ima još mnogo nedoumica.

Ne bih ulazila u raspravu o opravdanosti svega već bih želela da pomognem da uklonimo neke nedoumice u vezi sa osnovnom školom. Informacije sam prikupila čitanjem pravilnika, na obuci za nastavnike koji predaju budućem prvom razredu i od kompetentnih kolega, ponajviše od drage nam Marine Kopilović.

 

Standardi za osnovnu školu

Ne postoje za pojedinačne razrede već za kraj osnovnog obrazovanja. Možete ih preuzeti ovde: standardi. Možete ih eventualno pisati u godišnjim planovima (ako to uopšte od vas traže), a kasnije se treba usredsrediti na ishode učenja i što manje ponavljati ono što je u nekom od dokumenata već sadržano.

Ciljevi učenja

U pripremama bi trebalo istaći jedan osnovni cilj časa, a u ishodima ga raščlaniti i detaljnije opisati.

Ishodi učenja

Orijentisani su na funkcionalno znanje učenika, nalaze se u nastavnim planovima i programima za 1. i 5. razred i karakteriše ih uvodna formulacija: Po završetku razreda/oblasti/teme/časa učenik će biti u stanju da... Istaknuto je ono što učenik treba da zna i primeni u svakodnevnim situacijama. Da li će i u kojoj meri biti sadržani u globalnim i operativnim planovima, čini se da zavisi od škole do škole. Na obuci nam je rečeno da ih unosimo u globalni plan rada (ishodi po temama/oblastima), a da ih u pripremama dalje ,,usitnimo” i operacionalizujemo (ishodi po času). S tim u vezi, bitno je da dobro formulišemo, da ne zvuče kao cilj ,,Usvajanje glagolskog vremena Present Simple Tense” već, recimo, ,,Učenik će na kraju časa biti u stanju da opiše svakodnevne uobičajene radnje“.

Međupredmetne kompetencije

U praksi nisu novina. One se u nastavi razvijaju prirodno, iako o njima ne govorimo previše. Sada žele da ih u pripremama formalno istaknemo, a u radu dodatno podstičemo.  Ima ih jedanaest:

1. Rad s podacima i informacijama; 2. Rešavanje problema; 3. Saradnja; 4. Digitalna kompetencija; 5. Odgovoran odnos prema zdravlju; 6. Kompetencija za učenje; 7. Odgovorno učešće u demokratskom društvu; 8. Estetička kompetencija; 9. Komunikacija; 10. Odgovoran odnos prema okolini; 11. Preduzimljivost i orijentacija ka  preduzetništvu.

Pretpostavljam da detaljan opis svake kompetencije pretpostavljam možete dobiti od stručnih saradnika u vašoj školi, u materijalu sa obuke.

Projektna nastava

U praksi takođe nije novina, ali, prema Planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja, obavezna je za sve učenike. Kako sam razumela pravilnik i voditelja obuke, to učitelje prvog razreda obavezuje da na kraju školske godine imaju ukupno 36 časova projektne nastave. Nekada mogu imati dva do tri časa nedeljno, nekada nijedan. Bitni su svrsishodnost projekta, tematska povezanost i ukupan godišnji broj. Za nastavnike stranog jezika nije naveden konkretan broj časova, ali imamo obavezu da sarađujemo sa učiteljima i povremeno učestvujemo u projektima. Proučavajući nastavne planove drugih predmeta za prvi razred, evo gde sam pronašla povezanost nastavnog plana za engleski jezik sa njima. To nije konačan i jedini spisak. Stvar je vaše inspiracije i kreativnosti da pronađete podudaranja između ciljeva učenja i sprovedete ih u korist učenika.

Da nismo jedini koji se ovim bave, možete videti i po priručniku za nastavnike u Hrvatskoj: https://skolazazivot.hr/obrazovni-sadrzaji/metodicki-prirucnici/. U tom konkretnom priručniku ima korisnih ideja i saveta, naročito za nastavnike početnike. 

Kao što rekoh, ovo su moja iskustva, informacije i zaključci i volela bih da prokomentarišete da li su vam bili korisni. Pozivam vas da ih u komentarima po potrebi dopunite, ali vas molim da navedete da li ste informaciju negde pročitali ili ste je neformalno saznali kako ne bi bilo zabuna. 

Želim vam srećan početak nove školske godine uz ishod: Na kraju ove školske godine nastavnik će biti u stanju da ispliva u moru novih formulacija i administracije!

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Marija Jović Stevanović
Marija Jović Stevanović Autor

Marija Jović Stevanović radi kao profesor engleskog jezika u osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Batočini od 2004. Dobitnik je više nagrada za uspešne primere primene tehnologije u nastavi, autor članaka o primeni IKT-a, koautor knjige ,,Crazy Animals And Other Activities for Teaching English to Young Learners", (Aston University and British Council) i urednik nekoliko blogova i sajtova za učenike i nastavnike.

Takođe je dobitnik stipendije Američke ambasade, zahvaljujući kojoj je uspešno završila desetonedeljni kurs Instituta za engleski jezik, Univerziteta u Oregonu na temu primene tehnologije u podučavanju engleskog jezika. Bila je predavač na nekoliko akreditovanih seminara i neformalnih obuka.

U svom radu kombinuje moderne i tradicionalne metode, časove bogate nastavnim sredstvima i časove sa minimalnim resursima i rado eksperimentiše sa korelacijom između različitih predmeta i oblasti. Dosta pažnje posvećuje motivisanju učenika.

Interesuju je celoživotno učenje, tehnologija, filmovi i putovanja, a oslonac su joj porodica, prijatelji i iskreni saradnici.

Arhiva

©2014 - 2021 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions