Debata

Debata

Autor bloga Zoran Jelesijević, nastavnik engleskog jezika sa radnim iskustvom u Srbiji i Kini. U ovom blogu objašnjava svoja iskustva sa organizovanjem debata u nastavi.

Pre nekoliko dana slučajno sam se našao u prisustvu većeg broja nastavnika stranih jezika. Bilo je tu nastavnika ruskog, francuskog, engleskog i španskog jezika. I neverovatno je koliko smo različitih pristupa jeziku imali.

Jedina stvar sa kojom smo se složili je da bi trebalo insistirati na veštini govora. Zašto? Bili smo saglasni da je to nešto o čemu se u našim programima nije mnogo vodilo računa prethodnih godina. Smatram da su najveći izazovi u nastavi motivisanje i animiranje učenika da koriste jezik. Vrlo često sam bio u situaciji da učenik koji postiže izvanredne rezultate na svim proverama znanja dobije blokadu kada treba da progovori.

Kako vi animirate ili motivišete učenike da razgovaraju na stranom jeziku?

Ja najčešće osmislim neku aktivnost koja će učeniku izgledati poput igre. Takav pristup dopušta učenicima da se opuste, jer se čini da je bezbedno, da se ne ocenjuje i da nema opasnosti - čak i ako se napravi neka greška.

Jedna od omiljenih aktivnosti mi je organizovanje debate. Debata se može izvesti tokom redovnih  časova ili u vreme dodatne nastave i, sudeći po reakciji učenika, veoma je dobra promena u odnosu na uobičajene aktivnosti na časovima. Odeljenje se deli na dve grupe od po pet učenika, dok su ostali učenici publika, a nastavnik moderator.

Nekoliko dana pre samog časa „govornicima“ treba dodeliti stav koji će braniti, a poželjno je spremiti svakome i posebne argumente. Od učenika se može tražiti da u svoj govor ubace  termine i fraze koje smo usvajali na prethodnim časovima, čime će biti podstaknuti da proširuju fond reči koje koriste, a sve u svrhu bolje pripremljenosti za čas debate.

Jedna od omiljenih debata koje sam organizovao je ona na temu Domaće zadatke treba ukinuti.

Argumenti za su bili:

1. Domaći zadaci dovode do toga da učenici gube interesovanje za školu;

2. Domaći zadaci su tipski i samo u nedogled vrte isto staro gradivo;

3. Domaći zadaci su usmereni ka polaganju testova i nisu put  ka znanju.

Argumenti protiv su bili:

1. Domaći zadaci ohrabruju učenike da budu samostalniji u radu;

2. Domaći zadaci pomažu boljem pamćenju gradiva;

3. Domaći zadaci nude povezanost škole, učenika i doma.

Trebalo je da svaki od govornika brani svoj argument, tako što će dati odgovarajuće primere iz svog života za koje je, razume se, unapred pripremljen. Naravno, protivnički tim ima pravo da pokuša da opovrgne tvrdnju govornika. Nakon što prvi tim iznese svoje argumente, isto se zahteva i od drugog tima.

Debata se može sprovoditi sa starijim učenicima, u osmom razredu osnovne škole ili u srednjim školama, a izuzetno je važno da se odabere tema koja će biti interesantna učenicima i primerena njihovom uzrastu. Debata pruža puno prostora za povezivanje sa drugim predmetima, čime osim jezika učenici produbljuju svoje znanje i iz drugih predmeta.

Kakva su vaša iskustva? Da li ste koristili debatu u nastavi? Koje teme su vam se pokazale kao dobro izabrane? Da li ste debatom uspeli da podstaknete i stidljivije učenike da se uključe? Podelite vaša iskustva u komentaru. Razmena ideja će sasvim sigurno biti korisna svima.

Komentari (ostavite komentar)

Ivona 13.02.2017. 21:21

Odlična ideja jer tera naše učenike da MISLE, da preispituju, kritički se osvrnu. Ja bih uključila i publiku, kao u forum teatru. Ako se neko seti dobrog argumenta/primera, ima prava da zameni nekog iz jedne od grupa.

Data DIDAKTA

Odgovor autora: Hvala na pohvali. Zanimljiva mi je vaša ideja. Spontanija je debata sa takvom mogućnošću. Da li imate neku interesantnu temu za debatu?

Marina Kopilović 14.02.2017. 22:52

Upravo je aktuelna tema o školskim uniformama. Mojim učenicima je bila zanimljiva tema o školskoj kantini / kuhinji. Pozdrav

Učitelj Vlada 07.03.2020. 21:29

Debata je odlična za uključivanje i angažovanje učenika, što se nepogrešivo može videti po visokoj zainteresovanosti i motivaciji učenika da u istoj učestvuju. Debatu, kao tehniku učenja, uključujem obično u četvrtom razredu, mada može i pre.

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Zoran Jelesijević
Zoran Jelesijević Autor

Zoran Jelesijević je rođen u Pančevu 1985. godine. Nakon gimnazije „Uroš Predić“ u Pančevu, upisuje Filološki Fakultet i 2008. godine diplomira na odseku za Anglistiku. S profesijom predavača se po prvi put susreće kao srednjoškolac, kada aktivno počinje da se bavi vršnjačkom edukacijom. Edukacija zaista postaje njegovo zanimanje 2009. godine, kada se zapošljava kao nastavnik engleskog u Ivanovu. Naredne godine prelazi u školu „Dositej Obradović“ u Opovu, gde i dalje predaje. U Zoranovoj karijeri posebno je interesantan period od godinu dana kada je predavao engleski u gradovima Hefei i Peking u Kini. Trenutno predaje učenicima prvog ciklusa obrazovanja. U profesionalnom smislu se posebno interesuje za motivaciju učenika, rad sa mlađim učenicima i predavanjem preko interneta. Ova interesovanja se mogu opisati i kao aspiracije, jer Zoran trenutno radi na osmišljavanju seminara koji će biti posvećen radu sa mlađim učenicima, kao i na zbirci aktivnosti za rad u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja.

©2014 - 2020 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions