Gramatika nije bauk

Gramatika nije bauk

Slavica Jocković, autor ovog teksta, radi kao nastavnik engleskog jezika. Dilemu da li da gramatiku predstavi učenicima na eksplicitan način ili da učenici sami induktivnim načinom dođu do rešenja, rešava upotrebom zanimljivih aktivnosti, kroz igru i zabavu.

Da li je moguće usvojiti strani jezik koristeći se samo komunikativnim pristupom ili usvajanjem jezičkih celina, postavljanjem učenika u određene situacije, stvaranjem realnih situacija u kojima će se učenici naći u stvarnom životu? Koja je uloga gramatike u ovladavanju nekim stranim jezikom? Ovakva i slična pitanja svako od nas je postavio sebi bar jednom u životu. Da li naši učenici kada uđu u kabinet za strani jezik, pomalo strahuju od gramatičke oblasti koja će ih sačekati nespremne? Mogu li se sva ta pravila i gramatički oblici približiti učenicima? Da li je moguće predstaviti gramatiku na takav način da deca jedva čekaju da se njome bave?

Predstaviću vam neke aktivnosti koje koristim da bih učinila pojedine segmente gramatičke građe zanimljivijim.

Prošlo vreme glagola, pravilnih i nepravilnih, može se uvežbavati kroz nekoliko interesantnih aktivnosti. Usvajanje nepravilnih glagola može se osmisliti kao takmičenje u kome učestvuju svi učenici. Podelim učenike u tri grupe, na primer, po redovima u kojima sede. Stanem na kraj reda i šapnem učeniku u poslednjoj klupi glagol u infinitivu, a njegov zadatak je da šapne drugu do njega taj glagol i njegove oblike u prošlom vremenu i u prošlom participu. Ako nije siguran kako oni glase, šapuće samo infinitiv, a drugi učenici se dalje prisećaju oblika i šapuću drugovima iz svog reda. Svaki red ima svoj glagol. Predstavnici grupa na početku reda izlaze ispred table i zapisuju na tabli glagol u sva tri oblika. Tačan odgovor donosi jedan poen. Zatim sledi novi glagol i tako ponovimo veliki broj nepravilnih glagola. Učenici koji pobede ne kriju sreću i zadovoljstvo.

 Slična aktivnost je „odbojka” sa glagolima, u kojoj učenici podeljeni u dve grupe zadaju jedni drugima glagole. Zadatak tima je da zadati glagol stavi u prošlo vreme, odnosno u prošli particip. Igra je slična odbojci jer su glagoli kao loptice koje treba uspešno dočekati. Timovi naizmenično postavljaju izazov jedan drugom. Pobednik je tim koji ima više tačnih odgovora.

Sadašnje trajno vreme se može uvežbavati simuliranjem telefonskog razgovora i radnje koja je u toku. Potrebne su vam dve kutije i pripremljeni prazni papirići. Učenicima objasnim da na jednom papiriću napišu mesto dešavanja radnje, a na drugom neku radnju. Papiriće zatim ubacimo u kutije. Da bi aktivnost bila zabavnija, učenici mogu da koriste maštu i navode neuobičajena mesta.

Učenici u parovima izvlače papiriće iz kutija, simulirajući pritom telefonski razgovor, koji se izvodi po sledećem modelu:

A: Hello! Where are you?

B: Hi! I’m in my room.

A: What are you doing?

B: I’m riding a bike.

Učenicima je ova aktivnost veoma zabavna; razvijamo kritičko mišljenje i vežbamo upotrebu sadašnjeg trajnog vremena.

Građenje reči dodavanjem nastavaka može se pretvoriti u veoma kreativnu i interesantnu aktivnost. Učenici već znaju veliki broj primera, samo ih treba podstaći da pasivno znanje pretvore u aktivnu razmenu vokabulara. Pridevi na -y su česti. Učenici i nastavnik naizmenično govore prideve koji su nastali dodavanjem ovog nastavka, sve dok imaju ideja:

Teacher: rainy  –  Student: cloudy  

Teacher: sunny   –  Student: icy   

Teacher: happy  –  Student: thirsty...

Niz se prekida kada ponestane primera ili ako neko kaže pridev koji nije nastao dodavanjem nastavka -y, na primer, very. Zatim odaberemo novi nastavak za građenje reči i opet naizmenično nastavljamo da navodimo primere. Ovu aktivnost učenici mogu izvoditi u parovima ili u grupama, a nastavnik ceo proces kontroliše, prati i usmerava.

Da li i Vi koristite slične aktivnosti kako biste zainteresovali učenike za gramatičke sadržaje koji se lakše usvajaju ako su učenici motivisani?

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Slavica Jocković
Slavica Jocković Autor

Slavica Jocković je diplomirala na Filološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996.godine. Radi kao nastavnik engleskog jezika u OŠ ”Heroj Radmila Šišković” u Smederevskoj Palanci već 22 godine. Voli da se usavršava, redovno pohađa seminare, stručne skupove, održava ugledne i ogledne časove. Nastavu izvodi kako sa mlađim tako i sa starijim uzrastima i smatra da je podjednako lepo i izazovno raditi i sa učenicima od prvog do četvrtog razreda, kao i sa učenicima od petog do osmog razreda. Često je imala priliku da vodi učenike na republiko takmičenje. Voli svoj posao i da može opet bi izabrala isti poziv. Slobodno vreme provodi sa porodicom, u prirodi, voli zdravo da se hrani i vežba. :) 

©2014 - 2020 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions