I oni vole da se igraju!

I oni vole da se igraju!

Marina Kopilović, profesor engleskog jezika u OŠ „Stevan Sremac” u Beogradu, sa vama će ovoga puta podeliti božićne aktivnosti koje mogu da se rade sa učenicima starijih razreda.

Da li vam se čini da u nastavi stranih jezika od petog do osmog razreda postepeno prestajemo da se bavimo praznicima kroz igru i zabavu? Ja sam to primetila. Spomenemo mi i Božić i Novu godinu, svake godine dodamo po neku novu informaciju, ali se mnogo ređe igramo.

Skoro me je jedan petačić pitao da li ćemo i ove godine praviti poklončiće i igrati se Božića. Pravo da vam kažem, nisam planirala, ali on me je podstakao da razmislim o tome i izaberem neke prigodne i zabavne aktivnosti koje ću raditi sa njima, ali i sa starijim učenicima. Za vas sam izabrala neke od njih.

Božićna pantomima

Ova aktivnost može da se iskoristi za ponavljanje ili učenje i uvežbavanje tradicionalnih božićnih aktivnosti ciljne kulture. Treba pripremiti kartice (što više, to bolje) na kojima je napisana jedna od tradicionalnih božićnih aktivnosti. U britanskoj kulturi, to bi moglo da bude, na primer, ljubljenje pod imelom, otvaranje praskavih bombona, pevanje božićnih pesmica, pravljenje ili serviranje božićnog pudinga i slično. Kartice se stave u prigodno ukrašenu kutiju.

Učenici se podele u dva tima. Predstavnik prvog tima izlazi, izvlači karticu iz kutije, postavi pitanje šta ja radim i pantomimom objašnjava ono što na njoj piše. Tim koji pogodi šta on ili ona radi (jedan učenik izgovori, na primer, Otvaraš praskavu bombonu) osvaja poen. Zatim drugi tim bira svog predstavnika koji izvlači novu karticu i radi isto što i predstavnik prvog tima. Igra se nastavlja dok se ne izvuče poslednja pripremljena kartica.

Božićni budžet

Ova aktivnost je povezana sa matematikom i može da se radi i u višim i u nižim razredima. Pripremite cenovnik tradicionalnih božićnih poklona u vidu postera i stavite ga na vidno mesto u učionici. Na tabli nacrtajte plan budžeta i pozovite učenike da ga precrtaju:

Kažite im da imaju na raspolaganju 150 evra (ili valutu koja je važeća u zemlji ciljne kulture) i objasnite da u prvu kolonu  upišu ime osobe kojoj žele da kupe poklon, u drugu kolonu šta žele da joj kupe, u treću kolonu cenu tog poklona i u četvrtu kolonu koliko im je novca preostalo. Naglasite da budžet ne sme da se „probije”. Kada završe, predstavljaju plan budžeta svom paru, a učenici koji to žele mogu i pred celim odeljenjem.

Round robin božićno pismo

Ovo je aktivnost pisanja u kojoj istovremeno učestvuje više učenika. Podelite ih u veće grupe (7–10), zavisno od uzrasta. Svaki učenik ima poseban list papira ispred sebe. Dogovorite se prvo kome će pisati pismo (neka to ne bude Deda Mraz, dobro bi bilo da to bude sam nastavnik). Pošto se dogovorite, recite im da sa gornje leve strane napišu Dragi (ime osobe kojoj pišu) i da ispod toga dodaju jednu rečenicu o nečemu što su uradili protekle godine zbog čega su veoma srećni ili na šta su ponosni. Na reč prosledi (koju vi izgovorite), dodaju svoj papir osobi do sebe u smeru kazaljki na satu.

Osoba koja je dobila papir dopisuje novu rečenicu na istu temu, s tim što ne sme da ponovi nešto što je već napisano. Pisanje se nastavlja na isti način, a krug se završava kada do svakog učenika stigne papir na kojoj je napisao prvu rečenicu. Sada im je zadatak da samostalno završe pismo i zamole osobu kojoj pišu da im opiše događaje u protekloj godini zbog kojih je on srećan (ona srećna) ili na koje je ponosan (ponosna).

Učenici na kraju čitaju svoja pisma, a nastavnik će im, ukoliko su izabrali njega (nju) kao osobu kojoj pišu, na njih odgovoriti sledećeg časa.

Za svaku od ovih aktivnosti je potrebna svojevrsna priprema, ali to prepuštam vama, da ih sami osmislite i podelite sa mnom.

Ove aktivnosti zapravo i nisu igre, ali se nadam da će učenicima biti zabavne i korisne. Šta mislite? Šta predviđate? Ako ih isprobate, mogli bismo da razmenimo iskustva.

Od mene za sada ovoliko. Svima koji čitate ovaj tekst (a i onima koji ga ne čitaju) želim srećne predstojeće praznike, sve po redu.

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Marina Kopilović
Marina Kopilović Autor

Marina Kopilović je profesor engleskog jezika i književnosti koja živi i radi u Beogradu. I pored gotovo tridesetogodišnjeg iskustva u radu sa decom različitih uzrasta, ne prestaje da eksperimentiše i isprobava nove metode i tehnike rada, a sa podjednakim entuzijazmom učestvuje na seminarima i stručnim skupovima i kao predavač, i kao slušalac.  Održala je brojne radionice i seminare za profesore engleskog jezika, ali i za profesore drugih predmeta u osnovnoj školi. Njena trenutna interesovanja usmerena su na primenu obrazovne drame u nastavi i razvijanju mehanizama praćenja napredovanja i ocenjivanja učenika. Kao koautor dramskog projekta „Razvijanje kritičkog mišljenja kroz proces dramu”, dobitnik je treće nagrade na konkursu Kreativna škola 2013/2014.

©2014 - 2020 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions