Od dramske radionice do školske predstave, od učionice do pozornice

Od dramske radionice do školske predstave, od učionice do pozornice

U ovom blogu Jasmina Kovačević, profesor nemačkog jezika u Osnovnoj školi „Dositej Obradović“ u Novom Sadu predstaviće vam novi svet koji uskoro može da postane deo vaše nastavne prakse.

Svaki nastavnik želi da motiviše i zainteresuje učenike kojima predaje, da u njima probudi radoznalost i kreativnost. Ali kako postati jedan od nastavnika zbog kojih učenici vole da dolaze u školu, pa čak i da nakon završetka časova ostanu na dramskoj sekciji, u kojoj aktivno učestvuju i uče stvarajući.

U današnje vreme, ako predajete drugi strani jezik koji se ne polaže na maturskom ispitu, čini se teško uključiti širi krug učenika u rad neke sekcije, posebno one učenike koji nisu zainteresovani za dodatne aktivnosti. Jedan od načina da svoje učenike motivišem bio je da im stavim do znanja da će im dramsko stvaralaštvo pomoći da razvijaju individualizovano učenje, da će podstaći pozitivnu atmosferu, a nastavu učiniti zanimljivijom i dinamičnijom.

Brzo sam naučila da se metodom dramske pedagogije podstiče usvajanje stranog jezika timskim radom i aktivnom upotrebom jezika. Učenici razvijaju sopstvene strategije za prevazilaženje grešaka. Time se podstiču njihova moć predstavljanja i mašta. Povezivanjem naučenog sa osećanjima istovremeno se jača komunikativna kompetencija učenika.

Šta učenici dobijaju ovim metodama rada?

* Motivaciju i zainteresovanost za gradivo

* Razvoj samopouzdanja i tolerancije

* Veštine timskog rada

* Preuzimanje odgovornosti

* Prvo iskustvo pred publikom

* Veštine preuzimanja i prepuštanja vođstva

* Kreativno izražavanje i razvijanje talenata

* Razvoj empatije i solidarnosti

* Školske predstave koje su pripremljene na potpuno drugačiji i inovativni način, kao proizvod zajedničkog rada i mašte

Iskustvo mi je pokazalo da časovi postaju kreativni dramski proces u kojem se predstava gradi postepeno, od materijala koji učenici sami predlažu ili koji nastaje improvizacijom. Nastavnik ih podstiče i vodi razvoj dramskih sadržaja, a istovremeno igra ulogu dramaturga i reditelja koji uobličava dramski materijal do celine koja može da se izvede pred publikom.

Na časovima dramske sekcije do sada sam obrađivala sledeće teme:

* plesni izraz i pozorište pokreta,

* rad sa maskama,

* jačanje govornih kompetencija u dramsko-pedagoškom radu,

* estetsko i dramsko-pedagoška obrada teksta,

* kreativne metode pisanja i

* režiranje.

Najvažnije je da na kraju porazgovarate sa svojim učenicima o izvedenim vežbama: koji je bio cilj vežbi, kako su se osećali, šta su naučili?

Nadam se ste poželeli da uvedete novine u vaše učionice, a časove učinite drugačijim. Deca će vam na tome biti zahvalna, a zadovoljstvo će biti obostrano.

P.S. Ukoliko biste želeli primere nekih igara za upoznavanje koje možete raditi sa svim grupama na redovnim časovima, ostavite komentar ispod teksta i rado ću vam poslati svoje ideje. Ukoliko su vam potrebni i primeri uz pomoć kojih se uvežbavaju pokret i koncentracija, rado ću i to podeliti sa vama.

 

Komentari (ostavite komentar)

Danijela Srećković 14.04.2019. 14:24

Volela bih da rad sa decom na dramskoj sekciji malo obogatim novim sadržajima, pa bih bila zahvalna ako biste mi poslali koji predlog. Veliki pozdrav, učiteljica Danijela Srećković

Data DIDAKTA

Odgovor autorke bloga: Hvala Vam što ste se javili i drago mi je da ste zainteresovani.

Nadam se da ćete u primerima pronaći nešto interesantno i korisno. Puno pozdrava!

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Jasmina Kovačević
Jasmina Kovačević Autor

Završila je Osnovnu školu i Karlovačku gimnaziju kao Vukovac i Filozofski fakultet u Novom Sadu – smer nemački jezik i književnost kao nosilac Norveške stipendije i stipendije Ministarstva prosvete. 2004. godine započinje rad u prosveti. Licencu položila u Beogradu 2011.godine. Stručno se usavršavala u Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Rumuniji, Sloveniji i Albaniji. Autor je i realizator tribina „Primeri dobre prakse u nastavi nemačkog jezika“ u Novom Sadu i Subotici, kao i prikaza udžbenika PRIMA u Novom Sadu. Učestvovala u nekoliko projekata: RALF, DSD diplome, Willkommen, Avantura nemački, pozorišni projekat. Mentor je studentima germanistike, mladim koleginicama pri polaganju stručnog ispita za sticanje licence, kao i učenicima na takmičenjima iz nemačkog jezika. Objavila je nekoliko prevoda u časopisima Pedagoška stvarnost, Naša škola i Glasniku srpske pravoslavne crkve. Član je udruženja profesora nemačkog jezika Srbije od 2004., član upravnog odbora od aprila 2017.,  član udruženja Dunavskih Švaba u Vojvodini od 2005., udruženja Nemaca  „Gerhard“ iz Sombora od 2010. godine, srpsko-nemačkog društva Vandrovka, Novi Sad od 2016. godine, nemačkog Udruženja “Maria Theresiopolis” od 2018. i član komisije za pregledanje testova na takmičenjima iz nemačkog jezika. 

Radi na popularizaciji nemačkog jezika. U školi vodi i učenički parlament. 

Voli putovanja, sport, druženja...

Arhiva

©2014 - 2021 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions