Nije znanje znanje znati, već je znanje na pravi način znanje sticati

Nije znanje znanje znati, već je znanje na pravi način znanje sticati

Marina Kopilović, profesor engleskog jezika u Osnovnoj školi „Stevan Sremac“ u Beogradu, u naslovu je izvrnula poznate reči Jovana Jovanovića Zmaja s namerom da... Videćete uostalom i sami.

Razvijanje kritičkog mišljenja kod dece jedan je od najvažnijih zadataka obrazovanja jer ih ono priprema za budućnost.

Za početak, jedan motivacioni zadatak. Pokušajte da od zadatih slova ispod sastavite šest reči. Ako vas mrzi da se bakćete ovim zadatkom, pogledajte rešenje ispod teksta.

NJ N Z E A        M Z U R A E NJ V E A          E P A R M N I        Z A L A N I A            NJ K E I A R R E           L V A I C A U E A J

Sigurna sam da ste shvatili da nije reč o Blumovoj taksonomiji. Iako je ona tesno povezana sa razvijanjem kritičkog mišljenja, neću pisati o njoj. Čisto sam htela da vas podsetim i podstaknem da je malo proučite sami. Mnogi su pisali o tome i možete da izguglate dosta pametnih i praktičnih stvari.

Sa vama ovde želim da podelim tri jednostavne vežbe koje ne zahtevaju nikakvu posebnu pripremu materijala, a mogu da pomognu u razvijanju kritičkog mišljenja kod dece od najranijeg školskog uzrasta  nadalje. Pa da krenemo.

1. Kreni, stani

Za ovu aktivnost klupe sklonite u stranu i oslobodite prostor učionice za nesmetano kretanje.

Prva faza

Pozovite učenike da stanu na bilo koje mesto u učionici. Kažite im da na znak „kreni“ počnu slobodno da se kreću u prostoru, ali tako da se ne dodiruju, a da se na znak „stani“ zaustave. Komande dajete normalnom brzinom. Nakon dvadeset sekundi, zamenite komande. Na znak „stani“, učenici počinju da se kreću, a zaustavljaju se na znak „kreni“. Postepeno ubrzavajte komande.

Druga faza

Najavite i uvežbavajte dve nove komande. Učenici stoje mirno i na znak „ime“ svi izgovore svoje ime. Na znak „aplauz“ tri puta pljesnu dlanom o dlan. Nakon 20 sekundi, zamenite komande. Na znak „ime“ aplaudiraju, a na znak „aplauz“ izgovaraju svoje ime.

Treća faza

U ovoj fazi se spajaju komande iz prve i druge faze. Na znak „kreni“, učenici počinju da se kreću, na znak „stani“ se zaustavljaju. Na znak „ime“ izgovore svoje ime, a na znak „aplauz“ aplaudiraju. Prvih dvadeset sekundi izgovarajte komande ovim redom. Nakon toga ih izgovarajte nasumično (na primer, „stani“, „ime“, „kreni“, „aplauz“, „ime“…).

Četvrta faza

Sve je isto kao u trećoj fazi, s tim što sada na komande čine suprotne radnje: na znak „kreni“ stanu, na znak „stani“ krenu, na znak „ime“ aplaudiraju, a na znak „aplauz“ izgovaraju svoje ime.

Na kraju ove faze možete da izmešate komande u radnje tako da igru učinite složenijom i izazovnijom. Deca to vole. Na primer, na komandu „ime“ deca se kreću, na komandu „stani“ kažu svoje ime, na komandu „aplauz“ stanu, a na komandu „kreni“ aplaudiraju.

2. Prelazak preko reke

Ovo je stara dobra mozgalica, koja je kod nas poznata kao Ovca, kupus i vuk. Likovi su čamdžija, pile, lisica i vreća kukuruza, a princip je isti.

Formirajte grupe od četiri učenika. Svakom dodelite po jednu ulogu: čamdžija, pile, lisica i vreća kukuruza. Objasnite im da treba čamcem da pređu na drugu obalu reke, ali tako da:

  • u čamcu, osim čamdžije, može da bude samo jedan lik;

  • pile i lisica ne mogu da ostanu zajedno sami;

  • pile i vreća kukuruza ne mogu da ostanu zajedno sami.

Napomenite učenicima da je poželjno da u što manje poteza reše problem i dajte im dovoljno vremena da se igraju i probaju. Kada svi reše, tražite da odglume prelazak preko reke. Na kraju uradite refleksiju, na maternjem jeziku.

3. Priča od dvadeset reči

Za ovu aktivnost treba pripremiti po dva lista papira A4 formata za svaku grupu i po jednu olovku. Prikladna je za učenike starijih razreda.

Formirajte grupe od po četiri-pet učenika. Kažite im da zamisle da žive u svetu u kojem postoji samo dvadeset reči. Tražite od njih da se kao grupa dogovore koje su te reči i da ih krupnim slovima zapišu na listu koji su dobili. Pošto završe, predstavljaju ostalima svoj izbor reči i upoređuju sličnosti i razlike.

Sada imaju zadatak da na drugom papiru napišu pasus od najmanje pet rečenica koristeći samo onih dvadeset reči koje su izlistali, s tim što mogu da ih upotrebe više puta.

Sigurna sam da su vam ove vežbe manje-više poznate ili da liče na neke koje ste već isprobali. Namerno nisam radila analize ovde, u samom blogu. Pozivam vas da to učinimo u komentarima nakon što ga pročitate. A do tada vas ostavljam da kritički razmislite o predloženim aktivnostima.

 

P.S. Rešenje reči iz motivacionog zadatka: ZNANJE, RAZUMEVANJE, PRIMENA, ANALIZA, KREIRANJE, EVALUACIJA

 

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Marina Kopilović
Marina Kopilović Autor

Marina Kopilović je profesor engleskog jezika i književnosti koja živi i radi u Beogradu. I pored gotovo tridesetogodišnjeg iskustva u radu sa decom različitih uzrasta, ne prestaje da eksperimentiše i isprobava nove metode i tehnike rada, a sa podjednakim entuzijazmom učestvuje na seminarima i stručnim skupovima i kao predavač, i kao slušalac.  Održala je brojne radionice i seminare za profesore engleskog jezika, ali i za profesore drugih predmeta u osnovnoj školi. Njena trenutna interesovanja usmerena su na primenu obrazovne drame u nastavi i razvijanju mehanizama praćenja napredovanja i ocenjivanja učenika. Kao koautor dramskog projekta „Razvijanje kritičkog mišljenja kroz proces dramu”, dobitnik je treće nagrade na konkursu Kreativna škola 2013/2014.

©2014 - 2020 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions