Video razglednica mog grada

Video razglednica mog grada

Autori bloga su Katarina Stanković i Dušica Vuković, profesori engleskog jezika u kraljevačkoj Gimnaziji, čiji su učenici osvojili prvu i drugu nagradu na konkursu Video razglednica mog grada, održanom u Gimnaziji “Takovski ustanak” u Gornjem Milanovcu 2018. godine.  

Video razglednica mog grada je projekat pokrenut na inicijativu Stručnog veća za strane jezike Gimnazije u Gornjem Milanovcu, koje je u septembru 2018. godine raspisalo konkurs za najbolji trominutni promotivni video na stranom jeziku.

Cilj konkursa bio je da učenici, kroz timski rad i istraživanje, na kreativan način predstave svoj grad turistima iz inostranstva, kao i da unaprede svoje jezičke veštine i znanje o jeziku.

Trebalo je upotrebiti osam zadatih reči na engleskom jeziku: handful, decorate, quality, outlive, attentively, trophy, increasingly, whirr.

Na konkursu je učestvovalo pedeset dva učenika iz četiri srednje škole Raškog, Moravičkog i Zlatiborskog okruga, a Gimnazija Kraljevo nagrađena je u dve kategorije:

       1) prvi strani jezik (engleski)

       1. nagrada - učenici trećeg razreda društveno-jezičkog smera, profesor mentor D. Vuković - Postcard from Kraljevo

       2. nagrada - učenici drugog razreda filološke gimnazije, profesor mentor K. Stanković - Video razglednica Kraljeva

       2) drugi strani jezik (francuski)

       3. nagrada - učenici drugog razreda filološke gimnazije, profesor mentor J. Stanković - Video-razglednica 2018 - Kraljevo

Ono što ovaj projekat čini primerom dobre prakse је primena projektne nastave, razvijanje međupredmetnih kompetencija učenika i mogućnost uticaja i primene produkata rada u različitim kontekstima.

Kako je jedna od osnovnih karakteristika projektne nastave dominacija učenika u odnosu na nastavnika u nastavnom procesu, nastavnik je bio u ulozi organizatora, mentora, menadžera, instruktora i saradnika. U skladu sa interesovanjima i predznanjem, ali i nivoima znanja engleskog jezika, svaki učenik u timu (ukupno pet) imao je određenu ulogu - da prikuplja građu iz različitih izvora znanja, da fotografiše i snima video zapis, čita i piše scenario, izvrši digitalnu obradu zapisa upotrebom programa Sony Vegas i postavi ga na Youtube kanal. Pronalazeći zanimljive i raznovrsne sadržaje, učenici su razvijali kompetenciju za celoživotno učenje, rad sa podacima i informacijama, digitalnu i estetičku kompetenciju, kao i odgovorno učešće u demokratskom društvu, uz saradnju i rešavanje problema.

Imajući u vidu Blumovu taksonomiju, kao i mogućnost njene primene u projektnoj nastavi, nastavnici su se trudili da aktivnosti učenika budu u korelaciji sa svakim nivoom znanja i odgovarajućim kognitivnim procesima:

- Pamćenje: učenici su identifikovali, prepoznali i reprodukovali informacije u početnoj fazi rada na projektu;

- Razumevanje: učenici su razumeli i objasnili istorijske događaje i ličnosti značajne za grad Kraljevo;

- Primena: stečena znanja upotrebljena su u elektronskom medijumu, kao i odgovarajuće jezičke strukture u scenariju za video zapis;

- Analiza: uspostavljena je uzročno - posledična veza između događaja i učesnika; učenici su upoređivali i kontrastirali različite informacije i aspekte zadate teme (istorijski, kulturni i sl.);

- Evaluacija: učenici su razmenjivali ideje, donosili odluke i zaključke, argumentovali svoje izbore;

- Kreiranje: dizajniranje video razglednice.

Evaluacija i kriterijumi ocenjivanja:

- Vizuelna i estetička kreativnost, kao i originalnost ideja uopšte;

- Pravilno upotrebljene sve zadate reči;

- Pravilan izgovor;

- Gramatička tačnost i preciznost;

- Bogatstvo, primerenost i preciznost leksike;

- Komunikativna kompetencija - kvantitet, kvalitet, relevantnost sadržaja i jasno, sažeto, koncizno izražavanje;

- Kohezija i koherencija teksta, odn. scenarija;

- Saradnja, zalaganje, timski rad.

Na ovaj način nije ocenjen samo finalni produkt, već i sam proces rada. Autorefleksija učenika i vršnjačka evaluacija takođe su uticale na povratnu informaciju nastavnika i odgovarajuće brojčane ocene. Ostali učenici su takođe slušali tekst video zapisa, svojim korisnim komentarima bili uključeni u nastavni proces, a učestvovali su i u evaluaciji i odlučivanju prilikom izbora najboljeg, koji je kasnije postao neodvojivi deo video razglednice.

Ovaj projekat je omogućio učenicima da putem holističkog pristupa učenju i interdisciplinarnog istraživanja razviju komunikativnu kompetenciju, timski duh, pozitivne stavove, socijalnu inteligenciju i toleranciju, ali i autonomiju u radu. Takođe је delovao motivaciono i na nastavnikе i na učenike, jer su ne samo aktivno učestvovali u životu lokalne zajednice i doprineli promociji turističkih potencijala grada Kraljeva, već su i produbili i primenili svoja jezička i nejezička znanja i razvili jezičke veštine, povezujući nastavu u učionici i angažovanje van nje. Iako pojedine faze rada na projektu nije bilo lako blagovremeno realizovati, na kraju smo shvatili reči poznatog britanskog lingviste mađarskog porekla (Zoltan Dornyei) da timski rad i motivacija i najteži zadatak mogu učiniti najlakšim.

Podelite sa nama svoje primere dobre prakse. Rado ćemo razmeniti ideje i iskustva!

 

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Katarina Stanković
Katarina Stanković Autor

 

Katarina Stanković, profesor engleskog jezika u Gimnaziji u Kraljevu.

©2014 - 2020 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions