Diktat u virtuelnom obrazovnom okruženju

Diktat u virtuelnom obrazovnom okruženju

Diktat je vežba koja kombinuje dve jezičke veštine − veštinu slušanja i pisanja − te se kao takva najčešće koristi u nastavi kako za potrebe usavršavanja i negovanja ove dve veštine, tako i za potrebe testiranja i utvrđivanja gradiva.

U učionici kao realnom obrazovnom okruženju, nastavnik čita kraći tekst, koji učenici zapisuju, trudeći se da ne izostave znakove interpunkcije. Ovakav pristup se može primeniti i u onlajn obrazovnom okruženju, uz insistiranje da učenici, po mogućstvu, uključe kamere dok pišu na listu papira. Po završetku diktiranja, učenici mogu slikati tekst i to poslati nastavniku na mejl/vajber/mesindžer. Takođe, nastavnik može prikazati tekst na ekranu, a učenik može samostalno proveriti napisano (self-correction dictation).

Evo nekoliko nekonvencijalnih načina na koje možemo usavršavati i testirati veštine slušanja i pisanja u virtuelnom obrazovnom okruženju:

 

  1. Who said what, when and why – using film excerpts (focus: listening for specific utterances, gist listening)

Pronađite kraći deo iz filma/serije (npr. Prijatelji (Friends) https://www.youtube.com/watch?v=UyILENqGHNQ, age: 12-18) u kome se vodi interesantan dijalog između nekoliko likova; napravite listu od desetak kraćih rečenica/fraza koje likovi izgovaraju, poštujući hronološki redosled, i podelite je sa učenicima; učenici slušaju dijalog i pridružuju rečenice/fraze likovima. Učenici, pri tom, odgovaraju na pitanja o tome kada su likovi to izgovorili, zašto su to izgovorili, šta je izrečeno neposredno pre toga, itd. Varijanta 2: učenici ponavljaju i/ili zapisuju delove dijaloga nakon zaustavljanja video snimka na određenom mestu.

  1.      2.Where do these words go? (focus: fairly intensive listening)

 

 Izaberite odgovarajuću pesmu u skladu sa uzrastom učenika (npr. Memories, Maroon 5 https://www.youtube.com/watch?v=o2DXt11SMNI, age: 12-18), otkucajte stihove pesme (word doc), a pritom, izostavite pojedine reči/fraze bez da ostavite praznine u tekstu (jedna izostavljena reč po stihu); podelite ekran i/ili pošaljite dokument učenicima pre slušanja; učenici pogađaju koja reč/fraza bi mogla nedostajati i na kom mestu bi ona trebalo da stoji, pojedinačno ili u grupama/ parovima. Nakon toga, učenici slušaju pesmu, obeležavaju mesta sa izostavljenim rečima i dopisuju šta nedostaje. Kada završe sa unošenjem reči koje fale, učenici ponovo slučaju pesmu i proveravaju odgovore.

               

  1.        3. Interactive song dictation (focus: intensive listening, writing)

 

         Izaberite pesmu u skladu sa uzrastom učenika (npr. Read All About It, Emeli Sandé https://www.youtube.com/watch?v=LNGEsU-BbHc, age: 12-18). Nakon svakog stiha zaustavite  pesmu; učenici zapisuju stih nakon svakog zaustavljanja pesme). Učenici mogu raditi aktivnost u parovima, u grupi ili pojedinačno. Nakon što učenici završe sa zapisivanjem, pustite pesmu ispočetka i podelite ekran sa rečima pesme.

 

4. Online Dictation. Upoznajte učenike sa sajtom na kome oni sami mogu pronaći onlajn diktate u skladu sa svojim nivoom znanja. Sajt možete koristiti i u nastavi. Jedan od interesantnih vebsajtova na kojima možete pronaći besplatne vežbe u vezi sa diktatom je www.englishclub.com. U okviru ovog sajta, vežbe su razvrstane po nivoima (osnovni, srednji, viši) (slika 1). Učenici biraju vrstu diktata (npr. sastanak, kraći razgovor, molba, davanje uputstava, kraći odlomak iz književnog teksta, itd.) (slika 2), slušaju snimke u skladu sa uputstvima i zapisuju tekst (slika 3). Nakon toga, klikom na Prikaz teksta (Show Answer), proveravaju napisano.

                                                                         

  1. Još jedan veoma koristan sajt za nastavnike jeste svakako FluentU (https://www.fluentu.com/en/). U okviru ovog sajta možete pronaći veliki broj video snimaka, isečaka iz filmova, pesama, trejlera, itd., ali i brojnih drugih sadržaja koji vam mogu biti od pomoći u osmišljavanju interesantnih aktivnosti koje se mogu koristiti u nastavi bilo u realnom ili u virtuelnom okruženju. Ovde se nalaze izvori u vezi sa diktatima u onlajn nastavi. Naime, sajt nudi 14 različitih izvora za vežbanje diktata, koje možete koristiti u zavisnosti od tipa i cilja planirane aktivnosti (https://www.fluentu.com/blog/english/dictation-in-english-online/).

5. Koja su Vaša iskustva u vezi sa načinom organizovanja diktata ili  samih vežbi usmerenih ka poboljšanju veština slušanja i pisanja kod učenika, bilo u realnom ili virtuelnom okruženju?

 

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Milena Škobo
Milena Škobo Autor

Milena Škobo je rođena 1986. godine u Beogradu. Radi kao docent na Filološkom fakultetu Univerziteta Sinergija u Bijeljini, gde predaje na osnovnim i master studijama. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za Engleski jezik i književnost 2010. godine, a zatim je, na istom fakultetu, stekla titulu doktora filoloških nauka. Već godinama radi sa studentima, učenicima predškolskog i školskog uzrasta i odraslim osobama na usvajanju i usavršavanju engleskog jezika. Nakon diplomiranja, u periodu od 2010. do 2013. godine radila je kao profesor engleskog jezika u nekoliko predškolskih ustanova u Beogradu. Predavala je u više državnih osnovnih i srednjih škola, kao i školama stranih jezika. Vodila je kurs poslovnog engleskog jezika Centra za permanentno stručno usavršavanje i Saveza studenata Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Redovni je učesnik međunarodnih naučnih konferencija, skupova i seminara za stručno usavršavanje i autor je više radova u naučnim časopisima i zbornicima. Pohađala je kurs stručnog pisanog i sudskog prevođenja prevodilačke škole MasterTranslation i ima sertifikat sa NTC stručnog seminara koji je akreditovalo Ministarstvo prosvete. Član je Centralne evropske asocijacije za kanadske studije od 2015. godine. Predmeti užeg interesovanja su joj engleska, američka i kanadska književnost, književno prevođenje, kao i primena savremenih tehnologija u nastavi jezika i književnosti. 

Arhiva

©2014 - 2022 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions