A za početak: igra!

A za početak: igra!

Vojka Milovanović, profesorka francuskog jezika, piše o tome zašto je dobro da časovi stranog jezika počnu igrom i daje primere zanimljivih igara za uvežbavanje izgovora, brojeva i pisanja.

„Treba da se igramo kako bismo postali odgovorni i ozbiljni” – Aristotel

U svom Rečniku didaktike francuskog jezika, Žan Pjer Kik definiše igru kao jednu od aktivnosti u učenju koja ima zabavni, ludički karakter. Igra je, prema njegovoj definiciji, određena pravilima, a koristi se da bi kod onih koji je praktikuju izazvala i osećaj zadovoljstva i prijatnosti pri učenju. Učenici lakše komuniciraju kroz igru i na taj način uče kako da rešavaju probleme, razvijaju svoju kreativnost, ali i donose odluke. Kada kao cilj igre postavimo učenje, onda se pred učenikom nalazi čitav niz jezičkih i komunikativnih izvora, koje on kreativno koristi kroz saradnju sa drugim učenicima (Kik, 2003:160).

Kroz igru, učenici se socijalizuju, praktično koriste različite jezičke forme i razvijaju svoje kognitivne funkcije. Oni su u stalnoj interakciji sa drugim učenicima i sa nastavnikom, a igra je ta koja ih dodatno motiviše za učenje i rad. Zato je dobro da časovi stranog jezika počnu sa igrom. Igra na času stranog jezika mora da ima svoj cilj, a to može biti učenje vokabulara, obnavljanje izgovora, uvežbavanje glagolskih vremena itd. Kada se jasno definiše cilj igre, onda se odrede i njena pravila, kako ne bi nastalo haotično stanje u razredu, jer se pod takvim uslovima ne može ostvariti cilj.

Dakle, aktivnosti kojima uvodimo igru mogu biti:

  • podela razreda na grupe: možete koristiti boje, brojalice, brojeve, mesece u kojima su učenici rođeni itd.;
  • utvrđivanje pravila ponašanja tokom igre: ekipe koje ometaju igru na bilo koji način dobijaju npr. kaznene poene;
  • objašnjenje igre i njenih pravila;
  • određivanje kapitena i imena ekipa;
  • možemo odrediti i učenike koji će beležiti poene i koji bi uz pomoć nastavnika mogli da vode igru;
  • svaki član ekipe mora da učestvuje u igri, s tim da se ekipa može međusobno dogovarati tako da i najslabiji član ekipe može da učestvuje i da se oseća korisnim.

Evo dva predloga igara na časovima stranog jezika. Ove igre možete prilagoditi svojim potrebama i svojim učenicima.

KOŠARKAŠ

Ova igra odnosi se na izgovor reči.

Materijal: korpa koja je postavljena na pod i služi kao koš, lopta, papir.

Cilj: obnavljanje čitanja i izgovora.

Odvijanje igre: Po jedan igrač iz svake ekipe izvuče papirić sa napisanom reči. On čita reč sa papira i ubacije loptu u koš. Ako pravilno pročita reč i ubaci loptu u koš, dobija dva poena. Ako ne pročita tačno reč, a ubaci loptu u koš dobija jedan poen. Ako učenik ne uspe da odradi nijednu od zadatih aktivnosti onda može da traži pomoć prijatelja iz ekipe. Ako su tada ispunjena i oba zadatka, taj takmičar dobija jedan poen jer je koristio pomoć prijatelja.

U RED MOLIM

Ova igra može da se koristi i za uvežbavanje brojeva, ali i za uvežbavanje pisanja reči.

Cilj: uvežbavanje brojeva.

Odvijanje igre:

  • Nastavnik daje kapitenu kartice sa brojevima za svakog člana ekipe npr. od jedan do deset;
  • Kapiten podeli kartice članovima svoje ekipe;
  • Učenik koji pomaže nastavniku u igri ili sam nastavnik izgovaraju neki veliki broj koji je sastavljen od brojeva koje su prethodno podelili članovima ekipe npr. 4650, a učenici koji imaju te brojeve moraju tako da se poređaju kako bi se dobio izgovoreni broj.

Igrate li se vi sa svojim đacima?

 

Literatura:

CUQ, Jean-Pierre, Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris : CLE international, 2003.
CARE, Jean-Marc et DEBYSER,F., Jeu, language et créativité, Paris : Libreries Hachette et Larousse/B.E.L.E.C., 1978.
WEISS, François, Types de communication et activités communicatives en classe, Français dans le monde, n° 223


 

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Vojka Milovanović
Vojka Milovanović Autor

Vojka Milovanović je profesor francuskog jezika u OS „Dositej Obradović“ u Požarevcu i Srednjoj školi u Velikom Gradištu. Doktorand je Filološkog fakulteta u Beogradu na modulu jezik-metodika nastave. Vodi pozorišnu trupu na franucuskom jeziku „ Dositejev leptir“ i akreditovani je ispitivač za ispit iz francuskog jezika DELF. U svom gradu organizovala je brojne radionice za decu i građanstvo u cilju promovisanja francuskog jezika. Godine 2014. objavila je naučni rad u časopisu „Braničevo“ pod nazivom „Elementi kulture u udžbenicima francuskog jezika za osmi razred-četvrta godina učenja“. Bavi se pisanjem poezije na francuskom jeziku. Njena zbirka  pesama „L’Orage silencieux“, objavljena je 2015. godine u Francuskoj.

©2014 - 2020 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions