Hvataj!

Hvataj!

Ivona Ranđelović je nastavnik engleskog jezika koja se stalno trudi da motiviše nemotivisane i usmeri njihovu pažnju tamo gde ona želi – na jezik kojem ih podučava. A to radi na najrazličitije načine uz pomoć minimalnih resursa. U ovom blogu govori o uptrebi lopte kao moćnog sredstva za postizanje jezičkih, a i vaspitnih ciljeva.

Lopta - imenica, ženski rod; 1) omiljena igračka među decom počevši od ranog detinjstva, pa sve do kasne adolescencije, a često je obožavaju i u zrelim godinama (doduše, češće preko ekrana za vreme utakmice, nego u rukama, prim.prev.); 2) veoma efikasno i jeftino didaktičko sredstvo; 3) igračka koja može biti opasna po prozore i bilo šta lomljivo u zatvorenom prostoru, osim ako je sunđerasta i manja.

Da li ikada koristite loptu u nastavi i koliko često? Ja kad god želim da unesem neku promenu ili animiram uspavane učenike, ponesem loptu na čas. Varijante za njeno korišćenje u obrazovne svrhe su brojne, a u ovom blogu podeliću one koje su kod mene u nastavi jezika imale sledeće rezultate:

 • Nemotivisani učenici su motivisani;
 • Njihova pažnja je usmerena i podeljena (na loptu i na jezik);
 • Divergentno mišljenje dobija svoje mesto u nastavi;
 • Leksika i gramatika su bolje i brže naučeni;
 • Niko ne gleda na sat i ne čeka kraj časa.

Slobodno dobacivanje

 1. Učenici stoje/sede u krugu i prilikom dobacivanja izgovaraju po jednu reč (npr. voće, sportovi, itd.).
 2. Učenik zadaje zadatak drugom učeniku koji treba da ga reši i zada novi zadatak trećem učeniku. (npr. Infinitiv - prošlo vreme, jednina - množina, antonimi, itd.)
 3. Učenik započinje rečenicu, sledeći dodaje novu reč. Ukoliko pogreši, kreće se sa novom rečenicom. Ova vežba umnogome pomaže učenicima da usvoje red reči u rečenici koji je fiksni u jezicima koji nemaju padeže.
 4. Jedan učenik dobije zadatak da izgovori što više reči vezanih za neku temu. Za to vreme, lopta se što brže prenosi od učenika do učenika i treba da obiđe krug. Kada se vrati do prvog učenika vreme je isteklo. Učenik dobija onoliko poena koliko je reči izgovorio. Postupak se ponavlja sa drugim učenikom.
 5. Nastavnik izgovara rečenicu u dahu, aondaučenicitrebadajerazbijunareči dok se dobacuju. A-onda-učenici-treba… Ako pogreše, vraćaju loptu nastavniku koji ponavlja rečenicu i dobijaju novi pokušaj. Ova vežba je odlična vežba za razumevanje vezanog govora.
 6. Nastavnik postavlja pitanje u odgovarajućem glagolskom obliku, a učenici odgovaraju dajući po jednu reč. Ako dođe do greške, nastavnik pravi zvuk za pogrešan odgovor kao u kvizovima, traži loptu nazad i ponovo postavlja pitanje. Može se igrati i u timovima gde suparnički tim treba da prepozna grešku i napravi zvuk. Ako ne primete grešku, poeni idu timu koji ju je napravio.
 7. Na isti način može se ispričati i priča. Nastavnik postavlja pitanje „Ko i ko je bio gde?” Mara-i-Sara-bile-su-kod-kuće. Lopta se vraća kod nastavnika koji postavlja sledeće pitanje: „Šta su radile?”; „Šta se iznenada desilo?”; „Šta su uradile?”; „Kako se završilo?” Nakon ispričane priče, učenici zapisuju priču u svesku, a za domaći zadatak smišljaju novu priču po ovom šablonu.

Tenis

Učenici se podele u dva tima. Predstavnici iz tima su teniseri koji igraju „tenis” na „teniskom terenu” (katedri). Može se uvežbavati bilo šta od prethodno navedenih primera. Od kalendara napraviti „semafor” za prikaz rezultata. Mogu se igrati dublovi, više mečeva, kako god vama odgovara za ostvarivanje jezičkih ciljeva.

Drama i lopta

Za razvijanje divergentnog mišljenja i jezika uopšte kroz improvizaciju, učenici loptu pretvaraju u druge predmete i stvari. „Ovo je kugla sladoleda, mmm…” Drugi učenik preuzima loptu i kaže: „Ovo nije kugla sladoleda. Ovo je sunce.” Učenik podiže loptu i maše rukom kao da se hladi. Lopta obilazi krug i dobija onoliko značenja koliko ima učenika.

SAVETI ZLATA VREDNI:

 • Kod slobodnog bacanja, obratite pažnju na to da li se dobacuju jedni te isti učenici i da li su neki izostavljeni. To će vam mnogo reći o odnosima u odeljenju. Da biste bili sigurni da će svako dobiti loptu, najbolje je da je bacaju onom preko puta i svaki put idu u desno/levo. (Vidi sliku)

 • Pre aktivnosti obavezno utvrdite pravila zajedno sa učenicima.
 • Pre aktivnosti recite učenicima da unapred smisle 3-4 reči koje će reći da ne bi dolazilo do zastoja. Dozvolite da se reči ponavljaju.
 • Slavite uspešno završen zadatak, ali slavite i pogrešku! Nije poželjno izdvajati neuspešne iz igre jer im tako umanjujemo šansu da nauče ono što se uvežbava.
 • Ukoliko radite u učionici prepunoj nameštaja koji ne može da se pomera, uvek možete napraviti krug oko njega, tj. oko klupa, između redova.

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Ivona Ranđelović
Ivona Ranđelović Autor

Ivona Ranđelović je diplomirani filolog za engleski jezik i književnost. Po završetku studija na Filozofskom fakultetu u Nišu (2000), počinje sa radom u seoskim školama i zadržava se u OŠ „Vuk Karadžić” u Pečenjevcu (Leskovac). I posle 15 godina rada i dalje podučava sa velikim entuzijazmom i posvećenošću, stalno uvodeći novine, počevši od upotrebe najnovijih informacionih tehnologija u nastavi, do različitih dramskih metoda i tehnika, koje su joj trenutno u fokusu interesovanja (video-intervju). Njen cilj je da ne podučava o jeziku kao sistemu, već da strani jezik koristi tako da svoje učenike obrazuje i kod njih podstiče intelektualni, društveni, fizički, kreativni i emocionalni razvoj. Takođe, kao autor i realizator više akreditovanih seminara, ima za cilj da nastavnike upozna sa metodologijom i strategijama koji su se pokazali veoma uspešnim u radu sa njenim učenicima. Oni zajedno neprestano ruše predrasude o tome da deca iz seoskih sredina ne mogu biti podjednako uspešna kao njihovi vršnjaci iz većih razvijenih gradova, o čemu svedoče mnogobrojne nagrade koje su osvojili.

Arhiva

©2014 - 2021 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions