Interaktivna tabla u nastavi stranog jezika

Interaktivna tabla u nastavi stranog jezika

Jasmina Leleković, profesorka francuskog jezika u OŠ „14. oktobar” u Bariču, iznosi svoje viđenje upotrebe pametne table, modernog nastavnog sredstva, koje može da obogati nastavu stranog jezika.

U knjizi „Škola” Jasminke Petrović (izdanje Kreativnog centra) nalazi se zanimljiva ilustracija Dobrosava Boba Živkovića koja prikazuje nastavna AKO sredstva: kasetofon, ako ga nisu ukrali, krede, ako ih je redar uzeo od tetkice, grafoskop, ako nije na popravci… uz napomenu da se TV, video i kompjuter nalaze u zbornici i koristi ih nastavnik opštetehničkog, ako ume. Na opšte zadovoljstvo mojih koleginica i mene, kada je interaktivna tabla „ušetala” u kabinet za strane jezike, sve ovo AKO otišlo je u zaborav i svelo se na jedno AKO, ako bude bilo struje.

Interaktivna tabla spada u red didaktičkih medija, a funkcija joj je da podigne kvalitet obrazovanja. Da li je to svemoguće nastavno sredstvo ili samo pomodarstvo, i to veoma skupo, pokazaće vreme. Sa stanovišta praktičara i s distance od nekoliko godina korišćenja iste, mislim da je istina negde između.

Osnovna upotreba svake table jeste da služi za pisanje, eventualno za crtanje, pa možemo reći da je obična. Ali da li je baš kao obična? Nije. Možemo da pišemo, brišemo, podvlačimo, crtamo, bojimo, menjamo pozadinu, sečemo tekst, sakrijemo tekst ili sliku, zumiramo samo jedan deo, i sve ove aktivnosti obavimo za veoma kratko vreme.

Tabla kao projekciono platno, služi kao ekran za prikazivanje unapred pripremljenog sadržaja, teksta ili  prezentacije. Ono po čemu se razlikuje jeste to što nam omogućava da delujemo preko teksta, naglašavajući bitne delove. Takođe, možemo da isečemo određene delove, umetnemo video ili audio zapis i taj momenat delovanja na samu tablu čini je interaktivnom.

Sve navedene funkcije olakšavaju posao nastavniku, ali ono što učenicima olakšava učenje i usvajanje stranog jezika, prema anketi koju sam sprovela u odeljenjima koja su koristila tablu, jesu kratke interaktivne vežbice koje već postoje na različitim sajtovima. Nekoliko sajtova koje koristim u nastavi spomenula sam ranije u tekstu Šerovanje na francuski način, a ovde bih dodala još neke koji imaju obilje vežbica za učenje francuskog jezika.

Sajt LearningApps sadrži veliki broj vežbi i nije potrebna registracija za korisnike. U okviru odeljka za FLE postoje kategorije: umetnost i kultura, civilizacija, usmeno i pismeno razumevanje, DELF, frankofonija, gramatika, leksika, ortografija, fonetika… Međutim, ukoliko ne pronađete vežbu koja bi odgovarala upravo vašim učenicima, nije komplikovano napraviti istu. Potrebno je registrovati se i onda je dostupna takozvana Web 2.0 aplikacija ili alatka, zatim se jednostavno izabere forma vežbe i unose pitanja, tekst, slike, audio ili video zapis. Zanimljivo je ukoliko imate volje i vremena za to.

Kanadski sajt Alberta namenjen je nastavnicima svih predmeta, tu sam pronašla odličan interaktivni udžbenik za učenje francuskog jezika, koji je gotovo u potpunosti primenljiv na časovima u nižim razredima. Međutim, u našoj školi, niži razredi imaju svoje učionice, pa nije u redu da se učenici za svaki čas sele, a ni praktično, mali su. Ponekad ih povedem, a oni sa nestrpljenjem čekaju.

Karika koja nedostaje

Umesto zaključka, htela bih da se kritički osvrnem na upotrebu ovog nastavnog pomagala. Tačno je da je atraktivnost i dinamičnost koju nudi, polazna osnova za motivisanje učenika da progovori i učestvuje, a to negde i jeste cilj časa stranog jezika. Tačno je i to da nastavniku olakšava pripremu i prezentaciju gradiva. Postoje i nedostaci, pre svega tehnički. Loše osvetljenje, jer moramo da zamračimo učionicu, kako bi se jasnije video sadržaj, zatim ne postoji mogućnost da dve osobe pišu istovremeno, potrebna je česta kalibracija… Međutim, ono što meni više smeta, jeste nedostatak odgovarajućeg interaktivnog udžbenika, koji bi u potpunosti pratio plan i program konkretnog razreda, tako da se upotreba table svodi na umešnost i kreativnost samog nastavnika.

Da li vi koristite pametnu tablu? Pravite li sami vežbe ili koristite gotove? Predložite u komentarima neke sadržaje koji su zanimljivi vašim učenicima.

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Jasmina Leleković
Jasmina Leleković Autor

Jasmina Leleković je profesor francuskog jezika u osnovnoj školi „14. oktobar“ u Bariču, školi u kojoj se francuski jezik tradicionalno uči kao prvi strani jezik. Odbranila je master rad iz oblasti metodike nastave na Filološkom fakultetu u Beogradu, tema „Internet u nastavi francuskog jezika u osnovnoj školi“. Njena interesovanja uključuju upotrebu kompjutera i interneta u nastavi stranog jezika. Učestvovala je na Konferenciji o upotrebi modernih tehnologija u organizaciji IFS-a i APFS-a, gde je prezentovala rad „Interaktivna tabla, moj najbolji prijatelj u razredu“. Održala je radionicu povodom Evropskog dana jezika na temu „Interaktivna tabla kao asistent u nastavi stranog jezika“ na Filološkom fakultetu u Beogradu. Licencirani je ispitivač za Delf ispite. Voli školu, učenike i nastavnički poziv. Nastoji da učenicima francuski jezik učini zanimljivim, kako na nastavi tako i organizovanjem vannastavnih aktivnosti. Uređuje školski blog  „Francuski, bre!“ na kojem promoviše učenje francuskog jezika, kao i francusku kulturu i civilizaciju.

Arhiva

©2014 - 2021 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions