Književnost u nastavi stranog jezika

Književnost u nastavi stranog jezika

Tražeći odlomke iz književnih dela za rad na časovima francuskog jezika sa učenicima osnovne škole, Vojka Milovanović, profesorica francuskog jezika, je uočila da toga nema u aktuelnim udžbenicima stranih autora. U ovom tekstu daje svoje viđenje ovog problema i nudi rešenja, kroz primere iz prakse.

U nekoj od poslednjih reformi školskog sistema kod nas, nastavnicima je omogućeno da biraju udžbenike po kojima će raditi, a na repertoaru je, pored skromne ponude udžbenika naših autora, široka lepeza udžbenika stranih autora.

Pored živih boja i veselih likova, koji deci treba na zanimljiv način da približe jezik, uočava se da u stranim udžbenicima za osnovnu školu nema književnih tekstova zemlje čiji se jezik uči. Pretpostavka je da su autori ostavili nastavnicima slobodu izbora kada je reč o književnosti naroda čiji se jezik uči.

U evoluciji nastavnih metoda, primat književnog teksta se postepeno gubi: u tradicionalnoj metodi bio je osnovno sredstvo u nastavi, u direktnoj metodi služio je kao pomoć u shvatanju razmišljanja izvornih govornika, audio-oralna i SGAV metoda ga potpuno zanemaruju zbog insistiranja na usmenim formama. Komunikativni pristup u početku zanemaruje književne tekstove, ali ih kasnije vraća u upotrebu kao autentične materijale, koji ne samo da služe za učenje jezičkih formi, već i kulture naroda čiji se jezik uči. Zajednički evropski okvir ističe estetsku vrednost književnih tekstova i ostavlja slobodu izbora nastavniku kako da ga predstavi učenicima. Zašto je važno da se učenicima u ovom uzrastu predstavi i književnost naroda čiji jezik uče? Književni tekst  je u funkciji znanja čitaoca. Prikazujući nam jednu vremensku epohu, društvene prilike u njoj i duševna stanja svojih junaka, književni tekst svojom porukom prevazilazi okvire vremena u kome je napisan i zato mi možemo da razumemo i čitamo književna dela nastala pre više vekova. Književni tekst, kao autentični dokument, pruža širok spektar mogućnosti rada kako na jezičkom, tako i na sociokulturološkom polju.

Nastavnici stranih jezika ne treba da budu nepoverljivi prema književnim tekstovima i da se slepo pridržavaju udžbeničkog sadržaja, već da s puno poverenja u ostvarenje komunikativne kompetencije približe učenicima književnost naroda čiji jezik predaju.

U nekim udžbenicima za francuski jezik za osnovnu školu nalaze se odlomci iz „Malog princa” Antoana de Sent Egziperija, adaptirane verzije Crvenkape, „Robinson Kruso” Danijela Defoa, „Raspust malog Nikole” Sempe Gosinija, odlomci iz „Tri musketara” Aleksandra Dime, Preverova pesma „En sortant de l’école”. Uputstva za upotrebu ovih tekstova su vrlo štura i uglavnom se svode na čitanje i razgovor o tekstu.

Kako raditi na književnom tekstu? Pristupiti mu kao i svakoj drugoj vrsti teksta: obraditi leksiku, postavljati pitanja pismeno i usmeno, praviti mali rezime teksta, opisivati likove, praviti strip na osnovu teksta, promeniti lice i vreme u kome je pisan tekst. Ako je reč o poeziji, zamenom određenih delova u stihu i dodavanjem drugih reči, može se napisati nova pesma.

Na ovom linku možete preuzeti rezultat rada učenika, tada II/2 razreda opšteg smera Srednje škole Veliko Gradište, koji je nastao na času francuskog jezika uz moja uputstva, pomoć i usmeravanja. Reč je o vežbi sistematizacije na kojoj su učenici, izmenom određenih reči u stihovima Preverove pesme „Za tebe ljubavi moja” („Pour toi mon amour”) dobili sasvim novu pesmu po ugledu na pisanje i stil Žaka Prevera, a usput se i zabavili.

Da li vi koristite književne tekstove u nastavi? Na koji način ih obrađujete? Podelite sa nama vaša iskustva.

Ključne reči:

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Vojka Milovanović
Vojka Milovanović Autor

Vojka Milovanović je profesor francuskog jezika u OS „Dositej Obradović“ u Požarevcu i Srednjoj školi u Velikom Gradištu. Doktorand je Filološkog fakulteta u Beogradu na modulu jezik-metodika nastave. Vodi pozorišnu trupu na franucuskom jeziku „ Dositejev leptir“ i akreditovani je ispitivač za ispit iz francuskog jezika DELF. U svom gradu organizovala je brojne radionice za decu i građanstvo u cilju promovisanja francuskog jezika. Godine 2014. objavila je naučni rad u časopisu „Braničevo“ pod nazivom „Elementi kulture u udžbenicima francuskog jezika za osmi razred-četvrta godina učenja“. Bavi se pisanjem poezije na francuskom jeziku. Njena zbirka  pesama „L’Orage silencieux“, objavljena je 2015. godine u Francuskoj.

©2014 - 2020 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions