Ocenjivanje grupnog rada

Ocenjivanje grupnog rada

Autor članka je Marija Jović Stevanović, nastavnica engleskog jezika koja voli grupni rad na času, ali i izazove koje on donosi.

Prednosti grupnog rada na času su nesumnjivo brojne. Osim što učenike podstičemo na saradnju i timski rad, pružamo im mogućnost da zajedničkim radom ostvare određenu ideju, da svaki član grupe da svoj doprinos, onako kako to najbolje ume, a istovremeno stvaramo atmosferu u kojoj učenici mogu da uče jedni od drugih. Čini se da ovakav oblik rada ima mnogo više prednosti u odnosu na ostale, ali najveći problem nastaje kada ovakav način rada treba oceniti. Kako to postići, a da nijedan član grupe ne bude „oštećen“?

Grupe možemo da podelimo tako da ih čine učenici istog nivoa postignuća i da svakoj grupi prilagodimo težinu zadatka. Samim tim je i ocenjivanje lakše. No, takva podela, po meni, ne treba da bude previše česta, jer ne stvara uvek podsticajnu atmosferu. Kada grupa nije homogena, manje uspešni učenici mogu da uče od uspešnijih, a da svoj doprinos grupi daju na neki kreativan, njima blizak način i u skladu sa svojim mogućnostima. Međutim, uspešniji učenici lako mogu biti demotivisani, ukoliko osete da je sav teret na njima i da su glavni, a nekada i jedini nosioci zadate aktivnosti, a još više ukoliko se jedna ista ocena dodeli celoj grupi. Tada je još veći teret na nastavniku, jer treba pravično da oceni angažman svih u timu.

Jedna od mera kojoj pribegavam u ovakvim slučajevima jeste ocenjivanje procesa, a ne samo produkta rada. Pod time podrazumevam koliko je svaki član grupe ponudio korisnih ideja, da li je slušao druge članove grupe, koliko je sarađivao i bio spreman na timski rad i da li su zadaci u okviru grupe ravnomerno raspoređeni svima.

Veliku pomoć u ocenjivanju grupnog rada pruža mi alat rubistar4teachers.  Iako kažem alat, on je mnogo više od toga. Naime, na spomenutom sajtu imate na stotine kreiranih rubrika, koje možete iskoristiti za ocenjivanje. Takođe, možete i sami kreirati svoje u skladu sa zadatkom koji želite da ocenite. Broj parametara u okviru rubrike zavisi od vas. Čini mi se da je idealan broj od 4 do 6.

Imala sam tu čast da se u okviru usavršavanja elektronskim putem na desetonedeljnom kursu za nastavnike pri Univerzitetu u Oregonu više bavim ovim temom i aktivno koristim ovaj alat. Čak i ako niste sigurni koje stavke biste mogli da ocenite, ovde ćete pronaći  pregršt ideja i odabrati one koje vam odgovaraju. Evo nekoliko primera za ono što možete oceniti u zavisnosti od aktivnosti:

Izrada postera: vizuelna originalnost, obuhvaćenost ključnih elemenata, njihov jasan raspored, naslov, tačnost gramatike, bogatstvo vokabulara, izrada postera u okviru zadatog roka, interpunkcija, saradnja članova grupe.

Debata: razumevanje teme, korišćenje činjenica, stil prezentacije, poštovanje sagovornika, poštovanje vremena određenog za izlaganje.

Mini lutkarsko pozorište: izrada lutaka, originalnost, manipulisanje lutkama, izgovor, tačnost priče, izražajno predstavljanje lika, scenografija, timski rad.

Za svaki navedeni aspekt, Rubistar vam pruža četiri jasno definisana nivoa postignuća učenika. Primera radi, aktivnost koja može biti grupna ili deo nekog projekta, izrada brošure ili časopisa, može sadržati stavku „vokabular”, a u okviru nje podstavke:

1. Autori adekvatno koriste dosta novih reči i definišu reči nepoznate čitaocima;

2. Autori adekvatno koriste nekoliko novih reči i definišu reči nepoznate čitaocima;

3. Autori pokušavaju da upotrebe nove reči, ali su 1-2 reči nepravilno upotrebljene;

4. Autori ne upotrebljavaju nove reči.

Dva konkretna primera mojih rubrika, jednu za onlajn saradnju članova grupe u okviru projekta, a drugu za izradu elektronskog postera, Glogstera i izvođenje opisanih plesova na času, možete pronaći na sledećem linku.

Navedene rubrike mi često olakšavaju ocenjivanje, s tim što neke stavke ocenjujem sama, naročito ako je u pitanju upotreba samog jezika, dok neke prepuštam učenicima, najčešće starijeg uzrasta, da sami procene i dogovore se koliko je svaki član uložio truda. Konačan zbir daje mnogo precizniju sliku o učinku grupe, ali i pojedinaca u okviru nje.

Uz sve navedeno, podjednako je bitno da najpre upoznate učenike sa vašim očekivanjima i aspektima koje ćete oceniti. Verujem da će jedan deo njih onda ozbiljnije shvatiti svoju ulogu u grupi i dati veći doprinos.

Kako vi rešavate problem ocenjivanja grupnog rada i da li je to za vas uopšte problem? Da li vam se Rubistar čini korisnim i za koje aktivnosti?

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Marija Jović Stevanović
Marija Jović Stevanović Autor

Marija Jović Stevanović radi kao profesor engleskog jezika u osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Batočini od 2004. Dobitnik je više nagrada za uspešne primere primene tehnologije u nastavi, autor članaka o primeni IKT-a, koautor knjige ,,Crazy Animals And Other Activities for Teaching English to Young Learners", (Aston University and British Council) i urednik nekoliko blogova i sajtova za učenike i nastavnike.

Takođe je dobitnik stipendije Američke ambasade, zahvaljujući kojoj je uspešno završila desetonedeljni kurs Instituta za engleski jezik, Univerziteta u Oregonu na temu primene tehnologije u podučavanju engleskog jezika. Bila je predavač na nekoliko akreditovanih seminara i neformalnih obuka.

U svom radu kombinuje moderne i tradicionalne metode, časove bogate nastavnim sredstvima i časove sa minimalnim resursima i rado eksperimentiše sa korelacijom između različitih predmeta i oblasti. Dosta pažnje posvećuje motivisanju učenika.

Interesuju je celoživotno učenje, tehnologija, filmovi i putovanja, a oslonac su joj porodica, prijatelji i iskreni saradnici.

©2014 - 2020 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions