Nešto kao diktat

Nešto kao diktat

Autorka bloga, Gordana Popović, nastavnica engleskog jezika, govori o jednoj specifičnoj varijanti diktata koja omogućava učenicima da pored vežbe slušanja uče i kako da „hvataju” beleške.

Diktat, nekada nezaobilazan deo nastave stranih jezika, primenom komunikativnog pristupa izgubio je svoju nekadašnju poziciju. Danas se koristi sporadično, češće kad treba primiriti učenike nego kao način provere znanja. Možda grešim? Da li ga i u kojoj meri koristite? Ja retko, priznajem. Možda je ipak do mene? Neke druge vežbe slušanja su mi draže, a spelovanje uvek mogu da proverim kad učenici rade vežbu pisanja. Umesto diktata, radije koristim dictogloss.

Dictogloss je aktivnost koja delimično podseća na pravi diktat. Razlika je u tome što učenici ne treba da zapišu svaku, već samo ključne reči na osnovu kojih će kasnije rekonstruisati originalni tekst. Za ovu aktivnost može se upotrebiti bilo kakav kraći tekst. Ipak, potrudite se da vašim učenicima bude zanimljiv i podsticajan za neku usmenu ili pismenu aktivnost koja će uslediti.

Postupak je sledeći:

  • Ukoliko prvi put koristite dictogloss, obavestite učenike da će raditi poseban diktat i da ne treba da zapišu svaku reč. Njihov zadatak je da pažljivo slušaju i zabeleže samo ključne reči.
  • Tekst prvo pročitajte normalnim tempom kako bi mogli da shvate o čemu govori. U ovoj fazi učenici bi trebalo samo da slušaju.
  • Nakon toga, pročitajte ga još jednom ili dva puta nešto sporije kako bi učenici imali dovoljno vremena da zapišu ključne pojmove.
  • Zatim, u parovima ili manjim grupama, učenici treba da uporede beleške i zajednički sastave gramatički korektnu verziju koja treba da ima isto značenje kao originalna, ali ne mora da bude istovetna.
  • Na kraju, zajednički pogledajte sve verzije i uporedite ih. Da li je značenje nepromenjeno? Da li su gramatički ispravne?

Čas možete nastaviti nekom govornom vežbom, recimo, diskusijom na temu kojom se bavi tekst. Možete se fokusirati na ključne reči ako vam je prvobitna namera bila uvežbavanje vokabulara koji ste učili na nekom od prethodnih časova. S obzirom na to da je svrha dictogloss-a, između ostalog, i da se proveri sposobnost učenika da formiraju gramatički ispravne rečenice, možete se zadržati na tome da li je ispoštovan pravilan red reči u rečenici ili da li su pravilno upotrebljena vremena.

Jedan od tekstova koji sam više puta koristila je zapravo početak jedne priče koju učenici treba da završe kako sami žele. (Odlomak sam našla u jednom udžbeniku i malo ga adaptirala. Možete ga naći ovde. I ovu aktivnost rade u prvobitnim parovima ili grupama. Sam tekst je takav da njihova priča može da bude krimi, horor ili ljubavna. Dakle, ostavljam im prilično slobode u izražavanju što im omogućava da pokažu svoju kreativnost. Ono što mene prvenstveno zanima je da li umeju pravilno da koriste prošla vremena.)

Bez obzira na to da li će vam tekst poslužiti i kao osnova za razgovor ili vežba pisanja, gledajte da učenicima bude zanimljiv kako bi reagovali na njega. Još nekoliko saveta za kraj. Nemojte se obeshrabriti ako učenici u početku budu imali problema da se snađu. Ipak, nije svima lako da odrede ključne reči u tekstu koji slušaju na stranom jeziku. Počnite sa jednostavnim tekstom. Ako procenite da bi učenici mogli imati poteškoća, pre aktivnosti napišite jednu rečenicu na tabli i proverite da li mogu da identifikuju ključne reči u njoj. Budite uporni! Vremenom će ovladati ovom veštinom i biće vam zahvalni.

Zašto dajem prednost dictogloss-u nad klasičnim diktatom? Pre svega, zato što mislim da je važno da učenici savladaju tehniku hvatanja beležaka. To je veština koja im može mnogo koristiti, kako sad dok su srednjoškolci, tako i kasnije kad budu studirali. Zatim, smatram da su svrsishodnije aktivnosti koje učenicima pružaju mogućnost da se slobodno i kreativno izražavaju na jeziku koji uče. U krajnjoj liniji, zar nam nije svima cilj da učenici steknu funkcionalno znanje jezika?

Kakav je vaš stav o diktatu? Da li ga koristite u nastavnoj praksi i kada? Da li ste možda već koristili dictogloss i na koji način? Podelite svoje iskustvo u komentarima.

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Gordana Popović
Gordana Popović Autor

Gordana Popović radi kao profesor engleskog jezika u Poljoprivredno-hemijskoj školi u Obrenovcu od 1991. godine. Iako je tokom studija na Filološkom fakultetu u Beogradu izabrala prevodilački smer, još kao apsolvent se obrela iza katedre i zavolela ovaj poziv. Izostanak formalnog metodičkog obrazovanja, između ostalog, uticao je na to da kontinuirano radi na stručnom usavršavanju i razmeni iskustva sa kolegama iz celog sveta. Iza nje je nekoliko uspešno završenih onlajn kurseva. Član je više grupa za nastavnike engleskog jezika na Fejsbuku, vodi dva bloga, jedan namenjen učenicima, a drugi kolegama, zajedno s koleginicom uređuje Fejsbuk stranu English Hub, deli svoje nastavne materijale na dva sajta namenjena nastavnicima engleskog jezika (na jednom od njih se našla među počasnim autorima). Ne voli rutinu. Rado koristi savremenu tehnologiju u nastavi tako da je za prvi autorski projekat na eTwinningu dobila Nacionalnu i Evropsku oznaku kvaliteta.

©2014 - 2020 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions